Όροι Χρήσης

Όροι χρήσης της ιστοσελίδας του Κινήματος «Χριστιανική Αντίσταση»

Εισαγωγικά

Η ιστοσελίδα chr-antistasi.com (εφ’ εξής «ιστοσελίδα») είναι ο επίσημος διαδικτυακός τόπος του Κινήματος «Χριστιανική Αντίσταση». Οι ήδη παρεχόμενες υπηρεσίες της ιστοσελίδας καθώς και οποιεσδήποτε νέες υπηρεσίες συμπεριληφθούν στην ιστοσελίδα διέπονται από τους παρόντες όρους χρήσης, εκτός αν ρητά αναφέρεται κάτι διαφορετικό.

Η χρήση των υπηρεσιών από τους χρήστες της ιστοσελίδας συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων. Για το λόγο αυτό η ιστοσελίδα συνιστά στους χρήστες να διαβάσουν προσεκτικά τους παρόντες όρους. Για κάθε απορία τους μπορούν να απευθύνονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@chr-antistasi.com.

Περιεχόμενο

Όλα τα εμβλήματα ή/και διακριτικοί τίτλοι που εμπεριέχονται στην ιστοσελίδα, προστατεύονται από τη νομοθεσία και η χρήση τους για οποιοδήποτε σκοπό από τους χρήστες, χωρίς την άδεια του Κινήματος «Χριστιανική Αντίσταση», απαγορεύεται.

Εκτός εάν αναφέρονται στην ιστοσελίδα πνευματικά δικαιώματα τρίτων, όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων (και γενικά όλων των αρχείων της ιστοσελίδας), αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της ιστοσελίδας και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του κυπριακού ή/και του ευρωπαϊκού δικαίου καθώς επίσης και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών.

Οι χρήστες δεν έχουν το δικαίωμα να αναπαράγουν, αντιγράφουν, δημοσιεύουν με οποιονδήποτε τρόπο, τροποποιούν, πωλούν, μεταπωλούν ή/και εκμεταλλεύονται εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο σύνολο ή μέρος του περιεχομένου της ιστοσελίδας. Επιτρέπεται η αναδημοσίευση τμήματος της ιστοσελίδας (π.χ. ενός άρθρου) αλλά απαραιτήτως πρέπει να μην υφίσταται αλλοιώσεις και να αναφέρεται η προέλευσή του από την ιστοσελίδα.

Περιορισμός ευθύνης

Η ιστοσελίδα δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημιά υποστούν οι χρήστες. Τα περιεχόμενα της ιστοσελίδας παρέχονται «όπως ακριβώς είναι» (“as is”), χωρίς καμία εγγύηση ρητή ή τεκμαιρόμενη με οποιοδήποτε τρόπο, σχετικά με την καταλληλότητά τους για συγκεκριμένο σκοπό.

Η ιστοσελίδα αναλαμβάνει τη συλλογή, επεξεργασία και διανομή του περιεχομένου της. Λόγω του όγκου των διακινούμενων πληροφοριών στους διακομιστές (hosting servers) καθώς και της συμμετοχής τρίτων προσώπων (φυσικών ή νομικών) κατά την πρωτογενή παραγωγή και συλλογή του περιεχομένου της ιστοσελίδας, η ιστοσελίδα δεν έχει τη δυνατότητα φυσικής παρακολούθησης του περιεχομένου αυτού και ως εκ τούτου δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να εγγυηθεί την αρτιότητα, ακρίβεια, πληρότητα, επάρκεια, νομιμότητα και γενικά την ποιότητα και καταλληλότητα αυτού ή την απουσία ενδεχομένων λαθών.

Η ιστοσελίδα δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι λειτουργίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα της (στο σύνολο τους ή εν μέρει) θα παρέχονται χωρίς διακοπή ή/και χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Η ιστοσελίδα διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή/και μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών της με ή χωρίς προειδοποίηση.

Η ιστοσελίδα δεν εγγυάται ότι η ίδια ή οποιοδήποτε άλλη συνεργαζόμενη ιστοσελίδα ή ιστότοπος ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεση των χρηστών, δεν περιέχουν “ιούς” ή άλλα επιζήμια συστατικά.

Η ιστοσελίδα δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων δικτυακών τόπων, στους οποίους παραπέμπει ή δύναται να παραπέμψει μέσω υπερσυνδέσμων (hyperlinks). Για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη ή χρήση υπηρεσιών άλλων δικτυακών τόπων ο χρήστης αναγνωρίζει ότι αυτοί φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους και σε αυτούς πρέπει να απευθυνθεί απευθείας.

Σε καμία περίπτωση η ιστοσελίδα ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπει ή/και οτιδήποτε συνδέεται με αυτούς καθ’ οιονδήποτε τρόπο.

Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας καθώς και οποιαδήποτε τροποποίησή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το κυπριακό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς τον Νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Οι παρόντες όροι χρήσης και η πολιτική χρήσης και διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ της ιστοσελίδας και των χρηστών των σελίδων και υπηρεσιών της και δεν δεσμεύουν παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών θα λαμβάνεται υπόψη και θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί στους παρόντες όρους χρήσης.

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η ιστοσελίδα ακολουθεί τις οδηγίες του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής «ο Κανονισμός»).

Η ιστοσελίδα συλλέγει πληροφορίες σχετικά με τους χρήστες, μόνο όταν τις παρέχουν οι ίδιοι, σε περίπτωση που επιθυμούν να κάνουν εγγραφή για να λαμβάνουν το ενημερωτικό δελτίο της ιστοσελίδας. Η εγγραφή αυτή μπορεί να γίνει ηλεκτρονικώς μέσω της ιστοσελίδας και απαιτείται μόνο η καταχώρηση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης του χρήστη. Εναλλακτικώς η εγγραφή αυτή μπορεί να γίνει με τη συμπλήρωση ειδικού εντύπου που κυκλοφορεί το Κίνημα «Χριστιανική Αντίσταση». Στο έντυπο αυτό απαιτείται η καταχώρηση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης του χρήστη (ή του μελλοντικού χρήστη) και προαιρετικώς δύνανται να καταχωρηθούν το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση και το τηλέφωνό του.

Η ακρίβεια και το αληθές των δεδομένων που δηλώνει ο χρήστης εναπόκειται στον ίδιο τον χρήστη. Τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη δεν χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς, πλην των όσων περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική Προστασίας, εκτός αν η ιστοσελίδα λάβει την συγκατάθεση των χρηστών ή εκτός αν κάτι τέτοιο απαιτείται ή επιτρέπεται από τον Νόμο.

Οι υπεύθυνοι επεξεργασίας της ιστοσελίδας διαβεβαιώνουν τους χρήστες ότι τα προσωπικά τους δεδομένα δεν τυγχάνουν εκμετάλλευσης ή διαβίβασης σε τρίτους χωρίς τη συγκατάθεσή τους, παρά μόνο στις περιπτώσεις που σημειώνονται στην παρούσα Πολιτική.

Προκειμένου οι χρήστες να λαμβάνουν τις υπηρεσίες της ιστοσελίδας, τα προσωπικά τους δεδομένα διαβιβάζονται σε τρίτη εταιρεία, η οποία παρέχει υπηρεσίες hosting και μαζικής αποστολής ηλεκτρονικών μηνυμάτων ή/και ενημερωτικών δελτίων με σκοπό την παροχή βέλτιστης υπηρεσίας προς τους χρήστες (νόμιμος επαγγελματικός σκοπός/επιχειρηματική ανάγκη).

Ο χρόνος διατήρησης των προσωπικών δεδομένων που συλλέγει η ιστοσελίδα εξαρτάται από τον τύπο των πληροφοριών. Οι πληροφορίες που κρίνονται ως απαραίτητες κατά την εγγραφή του χρήστη στις υπηρεσίες της ιστοσελίδας διατηρούνται καθ’ όλο το χρονικό διάστημα που εξακολουθεί να υφίσταται η επικοινωνία και ενημέρωση.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της επεξεργασίας των δεδομένων των χρηστών η ιστοσελίδα μεριμνά ώστε αυτά να παραμένουν ασφαλή εφαρμόζοντας όλα τα αναγκαία μέτρα.

Τον γενικότερο έλεγχο για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τον έχουν οι ίδιοι οι χρήστες της ιστοσελίδας βάσει των προνοιών του Κανονισμού.

Αν οποιοσδήποτε χρήστης επιθυμεί να ασκήσει οποιοδήποτε από τα δικαιώματά του, που απορρέουν από τον Κανονισμό, ή να ενημερωθεί/πληροφορηθεί σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων μπορεί να επικοινωνήσει με την ιστοσελίδα (info@chr-antistasi.com).