Κατηγορία: Σούκαριτ Μπακτὶ


12 Ὀκτωβρίου 2021: Μιὰ παγκόσμια πρωτότυπη διαμαρτυρία! Νὰ συμμετάσχουμε ΟΛΟΙ!

(περισσότερα…)

Δρ. Σούκαριτ Μπακτί: Πῶς τὰ ἐμβόλια γιὰ τὸν κορωνοϊὸ προκαλοῦν θρομβώσεις

(περισσότερα…)