Κατηγορία: Κορωνοϊός


Δραματικὴ αὔξηση τῶν θανάτων στὴν ΚYΠΡΟ μετὰ ἀπὸ τοὺς μαζικοὺς ἐμβολιασμούς!

Ἀπὸ τὸν Ἰανουάριο μέχρι τὸν Ἰούνιο τοῦ 2021 ἔγιναν στὴν Κύπρο μαζικοὶ ἐμβολιασμοί, μὲ ἀποτέλεσμα τὸ μεγαλύτερο μέρος τοῦ ἐνήλικου πληθυσμοῦ νὰ ἐμβολιαστεῖ, σύμφωνα μὲ τὶς κρατικὲς ἀνακοινώσεις. Ἀπὸ τὰ ἐπίσημα στοιχεῖα ποὺ δίνει τὸ Ὑπουργεῖο Ὑγείας τῆς Κύπρου στὴν Εὐρωπαϊκὴ Στατιστικὴ Ὑπηρεσία (Eurostat) προκύπτει μία τραγικὴ διαπίστωση: Τὸ τρίτο τρίμηνο τοῦ 2021 (Ἰούλιος–Αὔγουστος–Σεπτέμβριος), δηλαδὴ μετὰ ἀπὸ τοὺς μαζικοὺς ἐμβολιασμούς, εἴχαμε δραματικὴ αὔξηση τῆς γενικῆς θνησιμότητας τοῦ κυπριακοῦ πληθυσμοῦ.

Θάνατοι στην Κύπρο το τρίτο τρίμηνο κάθε έτους
ΕΤΟΣ201620172018201920202021
Θάνατοι ἀπὸ κάθε αἰτία ἐκτὸς κορωνοϊοῦ124812811338138113691621
Θάνατοι ἀπὸ κορωνοϊὸ00003177
Σύνολο124812811338138113721798

Παρατηρήσεις:

  • Τὸ 2020, ἔτος πανδημίας ἀλλὰ μὲ 0% ἐμβολιασμένους, ΔΕΝ εἴχαμε αὔξηση τῶν θανάτων στὴν Κύπρο. Ἀντιθέτως εἴχαμε μείωση σὲ σχέση μὲ τὸ 2019.
  • Τὸ 2021 (μετὰ ἀπὸ τοὺς μαζικοὺς ἐμβολιασμοὺς) εἴχαμε 252 θανάτους (ἐκτὸς κορωνοϊοῦ) περισσότερους ἀπὸ τὸ 2020 (αὔξηση 18.4%).
  • Ὁ μέσος ὅρος θανάτων ἀπὸ κάθε αἰτία (ἐκτὸς κορωνοϊοῦ) τῆς τελευταίας πενταετίας (2016–2020) εἶναι 1323 θάνατοι. Τὸ 2021 (μετὰ ἀπὸ τοὺς μαζικοὺς ἐμβολιασμοὺς) εἴχαμε 298 θανάτους ἀπὸ κάθε αἰτία (ἐκτὸς κορωνοϊοῦ) περισσότερους ἀπὸ τὸν μέσο ὅρο τῆς πενταετίας (αὔξηση 22.5%).

Ποιά εἶναι ἡ αἰτία αὐτῆς τῆς «ἀνεξήγητης» δραματικῆς αὔξησης; Ἡ μόνη γνωστὴ καὶ μετρήσιμη ὑγειονομικὴ ἀλλαγὴ πού ἐπῆλθε στὴν κυπριακὴ κοινωνία τὸ 2021 εἶναι ὁ μαζικὸς ἐμβολιασμὸς τοῦ πληθυσμοῦ. Ὅταν αὐτὴ ἡ αὔξηση τῆς γενικῆς θνησιμότητας μετὰ ἀπὸ τοὺς μαζικοὺς ἐμβολιασμοὺς συμβαίνει ὄχι μόνο στὴν Κύπρο ἀλλὰ καὶ στὴν Ἑλλάδα (βλ. http://e-deltio.com/data/files/1.pdf)* καὶ στὸ ἐξωτερικό, δικαιούμαστε νὰ μιλοῦμε γιὰ τυχαία σύμπτωση; Μήπως εἶχαν δίκαιο ἐκεῖνοι οἱ ἐπιστήμονες ποὺ μᾶς προειδοποιοῦσαν ὅτι οἱ παρενέργειες τῶν συγκεκριμένων ἐμβολίων εἶναι θανατηφόρες;

Πηγὲς

  • https://e-deltio.com/data/files/2.pdf
  • https://www.zougla.gr/greece/article/afksi8ikan-kata-10-i-8anati

* Σημείωση Χριστιανικῆς Ἀντίστασης: Γιὰ τὴν αὔξηση τῶν θανάτων στὴν Ἑλλάδα μετὰ ἀπὸ τοὺς μαζικοὺς ἐμβολιασμοὺς δημοσιεύσαμε σχετικὸ κείμενο καὶ στὴν ἱστοσελίδα μας:

https://chr-antistasi.com/2021/09/03/513/

Δραματικὴ αὔξηση τῆς παιδικῆς θνησιμότητας στὴ Βρετανία μετὰ ἀπὸ τοὺς ἐμβολιασμοὺς

Στὶς 13 Σεπτεμβρίου 2021 ὁ Chris Whitty, ὁ Ἐπικεφαλῆς Ἰατρικὸς Λειτουργὸς τῆς Ἀγγλίας, συμβούλευσε τὴν κυβέρνηση τῆς Βρετανίας νὰ ἐμβολιάσει ὅλα τὰ παιδιὰ ἡλικίας ἄνω τῶν 12 ἐτῶν μὲ τουλάχιστον μία δόση τοῦ ἐμβολίου Pfizer Covid-19. Ἡ Κοινὴ Ἐπιτροπὴ Ἐμβολιασμῶν καὶ Ἀνοσοποίησης (JCVI) εἶχε ἀντίθετη ἄποψη, διότι εἶναι ἀμελητέος ὁ ἀριθμὸς τῶν παιδιῶν ποὺ ὑποφέρουν ἀπὸ σοβαρὴ ἀσθένεια λόγῳ Covid-19, ἐνῶ εἶναι ὑπαρκτὴ ἡ πιθανότητα τὰ παιδιὰ νὰ ὑποστοῦν μυοκαρδίτιδα λόγῳ τοῦ ἐμβολίου. Ἡ βρετανικὴ κυβέρνηση ἀγνόησε τὶς συμβουλὲς τοῦ JCVI καὶ ξεκίνησε ἀμέσως τὸν ἐμβολιασμὸ τῶν παιδιῶν ἄνω τῶν 12 ἐτῶν. Τὸ ἀποτέλεσμα: Αὐξήθηκε ἡ γενικὴ θνησιμότητα τῶν παιδιῶν, δηλαδὴ οἱ θάνατοι ἀπὸ κάθε αἰτία. Τὰ στοιχεῖα τοῦ πιὸ κάτω πίνακα λήφθηκαν ἀπὸ τὴν Ἐθνικὴ Στατιστικὴ Ὑπηρεσία (ONS – Office of National Statistics) τῆς Βρετανίας.

Θάνατοι παιδιῶν 10–14 ἐτῶν στὴν Ἀγγλία καὶ Οὐαλλία
ΕΤΟΣ2015–2019 (μέσος ρος)12020220213
Θάνατοι ἀπὸ κάθε αἰτία ἐκτὸς κορωνοϊοῦ414355
Θάνατοι σχετιζόμενοι μὲ κορωνοϊὸ4004
Σύνολο414359

1 38η μέχρι 45η ἑβδομάδα (δὲν δίνονται ἡμερομηνίες ἀπὸ τὸ ONS)

2 39η μέχρι 46η ἑβδομάδα (25 Σεπτεμβρίου – 19 Νοεμβρίου 2020)

3 38η μέχρι 45η ἑβδομάδα (24 Σεπτεμβρίου – 18 Νοεμβρίου 2021)

4 Σχετιζόμενοι (involving Covid-19), ὄχι λόγῳ κορωνοϊού (due to Covid-19)

Τὸ 2021 (μετὰ τὴν ἔναρξη τῶν μαζικῶν ἐμβολιασμῶν τῶν παιδιῶν) καταγράφηκαν 12 θάνατοι (ἀπὸ κάθε αἰτία ἐκτὸς κορωνοϊοῦ) περισσότεροι ἀπὸ τὸ 2020 (αὔξηση 27.9%) καὶ 14 θάνατοι (ἀπὸ κάθε αἰτία ἐκτὸς κορωνοϊοῦ) περισσότεροι ἀπὸ τὸν μέσο ὅρο τῶν ἐτῶν 2015–2019 (αὔξηση 34.1%). Ἡ μόνη γνωστὴ καὶ μετρήσιμη ὑγειονομικὴ ἀλλαγὴ ποὺ ἐπῆλθε στὴ ζωὴ τῶν παιδιῶν τῆς Βρετανίας ἀπὸ τὴν 38η ἑβδομάδα τοῦ 2021 καὶ μετὰ εἶναι ὁ μαζικὸς ἐμβολιασμὸς μὲ τὸ ἐμβόλιο Pfizer Covid-19. Εἶναι λογικὸ νὰ θεωροῦμε ὅτι ὑπάρχουν πολλὲς πιθανότητες αὐτὸς ὁ ἐμβολιασμὸς νὰ εὐθύνεται γιὰ τὴ δραματικὴ αὔξηση τῆς γενικῆς παιδικῆς θνησιμότητας στὴ Βρετανία.

Πηγὴ

https://dailyexpose.uk/2021/11/24/child-deaths-increasing-since-offered-covid-vaccine/

Robert F. Kennedy Jr.: Ἐκμεταλλεύονται τὴν «πανδημία» γιὰ νὰ ἐπιβάλλουν παγκόσμια δικτατορία! (βίντεο)

(περισσότερα…)

Ἰταλὸς ἰατροδικαστὴς Πασκουάλε Μπάκο: «Σκότωναν κόσμο ἀντὶ νὰ θεραπεύουν!» (Ἠχητικὸ)

(περισσότερα…)

Δρ. Sherri J. Tenpenny: Δέκα μηχανισμοὶ βλάβης ποὺ προκαλοῦν τὰ ἐμβόλια (Video)

(περισσότερα…)

Δρ. Louis Fouché: Ὑπάρχει διαφθορὰ στὸ σύστημα ὑγείας!

(περισσότερα…)

Dr. Shelley G. Cole: Δέκα ιατρικά δεδομένα σχετικά με τα πειραματικά «εμβόλια» για την ασθένεια Covid-19

(περισσότερα…)

Coronapass=Αλυσίδες σκλαβιάς!

(περισσότερα…)

America’s Frontline Doctors: Οι εμβολιασμένοι ενδεχομένως να προκαλούν ασθένειες στους γύρω τους

(περισσότερα…)

Οι εμβολιασμένοι ενδεχομένως να κινδυνεύουν περισσότερο από τους ανεμβολίαστους

(περισσότερα…)

Next page →