Δραματικὴ αὔξηση τῆς παιδικῆς θνησιμότητας στὴ Βρετανία μετὰ ἀπὸ τοὺς ἐμβολιασμοὺς

Στὶς 13 Σεπτεμβρίου 2021 ὁ Chris Whitty, ὁ Ἐπικεφαλῆς Ἰατρικὸς Λειτουργὸς τῆς Ἀγγλίας, συμβούλευσε τὴν κυβέρνηση τῆς Βρετανίας νὰ ἐμβολιάσει ὅλα τὰ παιδιὰ ἡλικίας ἄνω τῶν 12 ἐτῶν μὲ τουλάχιστον μία δόση τοῦ ἐμβολίου Pfizer Covid-19. Ἡ Κοινὴ Ἐπιτροπὴ Ἐμβολιασμῶν καὶ Ἀνοσοποίησης (JCVI) εἶχε ἀντίθετη ἄποψη, διότι εἶναι ἀμελητέος ὁ ἀριθμὸς τῶν παιδιῶν ποὺ ὑποφέρουν ἀπὸ σοβαρὴ ἀσθένεια λόγῳ Covid-19, ἐνῶ εἶναι ὑπαρκτὴ ἡ πιθανότητα τὰ παιδιὰ νὰ ὑποστοῦν μυοκαρδίτιδα λόγῳ τοῦ ἐμβολίου. Ἡ βρετανικὴ κυβέρνηση ἀγνόησε τὶς συμβουλὲς τοῦ JCVI καὶ ξεκίνησε ἀμέσως τὸν ἐμβολιασμὸ τῶν παιδιῶν ἄνω τῶν 12 ἐτῶν. Τὸ ἀποτέλεσμα: Αὐξήθηκε ἡ γενικὴ θνησιμότητα τῶν παιδιῶν, δηλαδὴ οἱ θάνατοι ἀπὸ κάθε αἰτία. Τὰ στοιχεῖα τοῦ πιὸ κάτω πίνακα λήφθηκαν ἀπὸ τὴν Ἐθνικὴ Στατιστικὴ Ὑπηρεσία (ONS – Office of National Statistics) τῆς Βρετανίας.

Θάνατοι παιδιῶν 10–14 ἐτῶν στὴν Ἀγγλία καὶ Οὐαλλία
ΕΤΟΣ2015–2019 (μέσος ρος)12020220213
Θάνατοι ἀπὸ κάθε αἰτία ἐκτὸς κορωνοϊοῦ414355
Θάνατοι σχετιζόμενοι μὲ κορωνοϊὸ4004
Σύνολο414359

1 38η μέχρι 45η ἑβδομάδα (δὲν δίνονται ἡμερομηνίες ἀπὸ τὸ ONS)

2 39η μέχρι 46η ἑβδομάδα (25 Σεπτεμβρίου – 19 Νοεμβρίου 2020)

3 38η μέχρι 45η ἑβδομάδα (24 Σεπτεμβρίου – 18 Νοεμβρίου 2021)

4 Σχετιζόμενοι (involving Covid-19), ὄχι λόγῳ κορωνοϊού (due to Covid-19)

Τὸ 2021 (μετὰ τὴν ἔναρξη τῶν μαζικῶν ἐμβολιασμῶν τῶν παιδιῶν) καταγράφηκαν 12 θάνατοι (ἀπὸ κάθε αἰτία ἐκτὸς κορωνοϊοῦ) περισσότεροι ἀπὸ τὸ 2020 (αὔξηση 27.9%) καὶ 14 θάνατοι (ἀπὸ κάθε αἰτία ἐκτὸς κορωνοϊοῦ) περισσότεροι ἀπὸ τὸν μέσο ὅρο τῶν ἐτῶν 2015–2019 (αὔξηση 34.1%). Ἡ μόνη γνωστὴ καὶ μετρήσιμη ὑγειονομικὴ ἀλλαγὴ ποὺ ἐπῆλθε στὴ ζωὴ τῶν παιδιῶν τῆς Βρετανίας ἀπὸ τὴν 38η ἑβδομάδα τοῦ 2021 καὶ μετὰ εἶναι ὁ μαζικὸς ἐμβολιασμὸς μὲ τὸ ἐμβόλιο Pfizer Covid-19. Εἶναι λογικὸ νὰ θεωροῦμε ὅτι ὑπάρχουν πολλὲς πιθανότητες αὐτὸς ὁ ἐμβολιασμὸς νὰ εὐθύνεται γιὰ τὴ δραματικὴ αὔξηση τῆς γενικῆς παιδικῆς θνησιμότητας στὴ Βρετανία.

Πηγὴ

https://dailyexpose.uk/2021/11/24/child-deaths-increasing-since-offered-covid-vaccine/