Μήνας: Δεκέμβριος 2021


Δραματικὴ αὔξηση τῶν θανάτων στὴν ΚYΠΡΟ μετὰ ἀπὸ τοὺς μαζικοὺς ἐμβολιασμούς!

Ἀπὸ τὸν Ἰανουάριο μέχρι τὸν Ἰούνιο τοῦ 2021 ἔγιναν στὴν Κύπρο μαζικοὶ ἐμβολιασμοί, μὲ ἀποτέλεσμα τὸ μεγαλύτερο μέρος τοῦ ἐνήλικου πληθυσμοῦ νὰ ἐμβολιαστεῖ, σύμφωνα μὲ τὶς κρατικὲς ἀνακοινώσεις. Ἀπὸ τὰ ἐπίσημα στοιχεῖα ποὺ δίνει τὸ Ὑπουργεῖο Ὑγείας τῆς Κύπρου στὴν Εὐρωπαϊκὴ Στατιστικὴ Ὑπηρεσία (Eurostat) προκύπτει μία τραγικὴ διαπίστωση: Τὸ τρίτο τρίμηνο τοῦ 2021 (Ἰούλιος–Αὔγουστος–Σεπτέμβριος), δηλαδὴ μετὰ ἀπὸ τοὺς μαζικοὺς ἐμβολιασμούς, εἴχαμε δραματικὴ αὔξηση τῆς γενικῆς θνησιμότητας τοῦ κυπριακοῦ πληθυσμοῦ.

Θάνατοι στην Κύπρο το τρίτο τρίμηνο κάθε έτους
ΕΤΟΣ201620172018201920202021
Θάνατοι ἀπὸ κάθε αἰτία ἐκτὸς κορωνοϊοῦ124812811338138113691621
Θάνατοι ἀπὸ κορωνοϊὸ00003177
Σύνολο124812811338138113721798

Παρατηρήσεις:

 • Τὸ 2020, ἔτος πανδημίας ἀλλὰ μὲ 0% ἐμβολιασμένους, ΔΕΝ εἴχαμε αὔξηση τῶν θανάτων στὴν Κύπρο. Ἀντιθέτως εἴχαμε μείωση σὲ σχέση μὲ τὸ 2019.
 • Τὸ 2021 (μετὰ ἀπὸ τοὺς μαζικοὺς ἐμβολιασμοὺς) εἴχαμε 252 θανάτους (ἐκτὸς κορωνοϊοῦ) περισσότερους ἀπὸ τὸ 2020 (αὔξηση 18.4%).
 • Ὁ μέσος ὅρος θανάτων ἀπὸ κάθε αἰτία (ἐκτὸς κορωνοϊοῦ) τῆς τελευταίας πενταετίας (2016–2020) εἶναι 1323 θάνατοι. Τὸ 2021 (μετὰ ἀπὸ τοὺς μαζικοὺς ἐμβολιασμοὺς) εἴχαμε 298 θανάτους ἀπὸ κάθε αἰτία (ἐκτὸς κορωνοϊοῦ) περισσότερους ἀπὸ τὸν μέσο ὅρο τῆς πενταετίας (αὔξηση 22.5%).

Ποιά εἶναι ἡ αἰτία αὐτῆς τῆς «ἀνεξήγητης» δραματικῆς αὔξησης; Ἡ μόνη γνωστὴ καὶ μετρήσιμη ὑγειονομικὴ ἀλλαγὴ πού ἐπῆλθε στὴν κυπριακὴ κοινωνία τὸ 2021 εἶναι ὁ μαζικὸς ἐμβολιασμὸς τοῦ πληθυσμοῦ. Ὅταν αὐτὴ ἡ αὔξηση τῆς γενικῆς θνησιμότητας μετὰ ἀπὸ τοὺς μαζικοὺς ἐμβολιασμοὺς συμβαίνει ὄχι μόνο στὴν Κύπρο ἀλλὰ καὶ στὴν Ἑλλάδα (βλ. http://e-deltio.com/data/files/1.pdf)* καὶ στὸ ἐξωτερικό, δικαιούμαστε νὰ μιλοῦμε γιὰ τυχαία σύμπτωση; Μήπως εἶχαν δίκαιο ἐκεῖνοι οἱ ἐπιστήμονες ποὺ μᾶς προειδοποιοῦσαν ὅτι οἱ παρενέργειες τῶν συγκεκριμένων ἐμβολίων εἶναι θανατηφόρες;

Πηγὲς

 • https://e-deltio.com/data/files/2.pdf
 • https://www.zougla.gr/greece/article/afksi8ikan-kata-10-i-8anati

* Σημείωση Χριστιανικῆς Ἀντίστασης: Γιὰ τὴν αὔξηση τῶν θανάτων στὴν Ἑλλάδα μετὰ ἀπὸ τοὺς μαζικοὺς ἐμβολιασμοὺς δημοσιεύσαμε σχετικὸ κείμενο καὶ στὴν ἱστοσελίδα μας:

https://chr-antistasi.com/2021/09/03/513/

Δραματικὴ αὔξηση τῆς παιδικῆς θνησιμότητας στὴ Βρετανία μετὰ ἀπὸ τοὺς ἐμβολιασμοὺς

Στὶς 13 Σεπτεμβρίου 2021 ὁ Chris Whitty, ὁ Ἐπικεφαλῆς Ἰατρικὸς Λειτουργὸς τῆς Ἀγγλίας, συμβούλευσε τὴν κυβέρνηση τῆς Βρετανίας νὰ ἐμβολιάσει ὅλα τὰ παιδιὰ ἡλικίας ἄνω τῶν 12 ἐτῶν μὲ τουλάχιστον μία δόση τοῦ ἐμβολίου Pfizer Covid-19. Ἡ Κοινὴ Ἐπιτροπὴ Ἐμβολιασμῶν καὶ Ἀνοσοποίησης (JCVI) εἶχε ἀντίθετη ἄποψη, διότι εἶναι ἀμελητέος ὁ ἀριθμὸς τῶν παιδιῶν ποὺ ὑποφέρουν ἀπὸ σοβαρὴ ἀσθένεια λόγῳ Covid-19, ἐνῶ εἶναι ὑπαρκτὴ ἡ πιθανότητα τὰ παιδιὰ νὰ ὑποστοῦν μυοκαρδίτιδα λόγῳ τοῦ ἐμβολίου. Ἡ βρετανικὴ κυβέρνηση ἀγνόησε τὶς συμβουλὲς τοῦ JCVI καὶ ξεκίνησε ἀμέσως τὸν ἐμβολιασμὸ τῶν παιδιῶν ἄνω τῶν 12 ἐτῶν. Τὸ ἀποτέλεσμα: Αὐξήθηκε ἡ γενικὴ θνησιμότητα τῶν παιδιῶν, δηλαδὴ οἱ θάνατοι ἀπὸ κάθε αἰτία. Τὰ στοιχεῖα τοῦ πιὸ κάτω πίνακα λήφθηκαν ἀπὸ τὴν Ἐθνικὴ Στατιστικὴ Ὑπηρεσία (ONS – Office of National Statistics) τῆς Βρετανίας.

Θάνατοι παιδιῶν 10–14 ἐτῶν στὴν Ἀγγλία καὶ Οὐαλλία
ΕΤΟΣ2015–2019 (μέσος ρος)12020220213
Θάνατοι ἀπὸ κάθε αἰτία ἐκτὸς κορωνοϊοῦ414355
Θάνατοι σχετιζόμενοι μὲ κορωνοϊὸ4004
Σύνολο414359

1 38η μέχρι 45η ἑβδομάδα (δὲν δίνονται ἡμερομηνίες ἀπὸ τὸ ONS)

2 39η μέχρι 46η ἑβδομάδα (25 Σεπτεμβρίου – 19 Νοεμβρίου 2020)

3 38η μέχρι 45η ἑβδομάδα (24 Σεπτεμβρίου – 18 Νοεμβρίου 2021)

4 Σχετιζόμενοι (involving Covid-19), ὄχι λόγῳ κορωνοϊού (due to Covid-19)

Τὸ 2021 (μετὰ τὴν ἔναρξη τῶν μαζικῶν ἐμβολιασμῶν τῶν παιδιῶν) καταγράφηκαν 12 θάνατοι (ἀπὸ κάθε αἰτία ἐκτὸς κορωνοϊοῦ) περισσότεροι ἀπὸ τὸ 2020 (αὔξηση 27.9%) καὶ 14 θάνατοι (ἀπὸ κάθε αἰτία ἐκτὸς κορωνοϊοῦ) περισσότεροι ἀπὸ τὸν μέσο ὅρο τῶν ἐτῶν 2015–2019 (αὔξηση 34.1%). Ἡ μόνη γνωστὴ καὶ μετρήσιμη ὑγειονομικὴ ἀλλαγὴ ποὺ ἐπῆλθε στὴ ζωὴ τῶν παιδιῶν τῆς Βρετανίας ἀπὸ τὴν 38η ἑβδομάδα τοῦ 2021 καὶ μετὰ εἶναι ὁ μαζικὸς ἐμβολιασμὸς μὲ τὸ ἐμβόλιο Pfizer Covid-19. Εἶναι λογικὸ νὰ θεωροῦμε ὅτι ὑπάρχουν πολλὲς πιθανότητες αὐτὸς ὁ ἐμβολιασμὸς νὰ εὐθύνεται γιὰ τὴ δραματικὴ αὔξηση τῆς γενικῆς παιδικῆς θνησιμότητας στὴ Βρετανία.

Πηγὴ

https://dailyexpose.uk/2021/11/24/child-deaths-increasing-since-offered-covid-vaccine/

Δρ. Janci Chunn Lindsay: Τὰ ἐμβόλια προκαλοῦν στειρώσεις, θρομβώσεις καὶ μεταλλάξεις τοῦ ἰοῦ!

Ἡ Δρ. Janci Chunn Lindsay εἶναι διακεκριμένη ἐπιστήμονας στὸν τομέα τῆς τοξικολογίας. Εἶναι διδάκτωρ τῆς Βιοχημείας καὶ τῆς Μοριακῆς Βιολογίας τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Τέξας, Η.Π.Α. καὶ γιὰ περισσότερα ἀπὸ 30 χρόνια διεξάγει ἐπιστημονικές ἔρευνες στὸν τομέα τῆς τοξικογονιδιωματικῆς. Ἡ τεχνογνωσία της ἐπικεντρώνεται στὶς βλάβες ποὺ προκαλοῦν διάφορες οὐσίες στὴν ἀνθρώπινη ὑγεία. Ἐπιπλέον διενεργεῖ ἰατροδικαστικὲς τοξικολογικὲς ἔρευνες.

Οἱ βασικὲς θέσεις τῆς Δρ. Lindsay ἀναφορικὰ μὲ τὰ ἐμβόλια Covid-19:

 • Τὰ ἐμβόλια Covid-19 εἶναι πολὺ πιθανὸ νὰ ἀντιδράσουν μὲ τὴ συγκυτίνη καθὼς ἐπίσης μὲ ἄλλες ἀναπαραγωγικὲς πρωτεΐνες στὸ σπέρμα, τὰ ὠάρια καὶ τὸν πλακούντα, ὁδηγώντας ἔτσι σὲ μειωμένη γονιμότητα καὶ μειωμένα ἀποτελέσματα ἀναπαραγωγῆς καὶ κύησης.
 • Δὲν ἐνδείκνυται νὰ χορηγήσουμε αὐτὰ τὰ ἐμβόλια στὰ παιδιὰ ἤ σὲ ὁποιονδήποτε ἄλλο πληθυσμὸ ἀναπαραγωγικῆς ἡλικίας. Ἐὰν τὸ κάνουμε, ἐνδεχομένως νὰ στειρώσουμε μία ὁλόκληρη γενιά.
 • Ὅλα τὰ γενετικὰ ἐμβόλια Covid-19 προκαλοῦν θρομβώσεις. Αὐτὸ δὲν ἀφορᾶ μόνο μία ἡλικιακὴ ὁμάδα. Βλέπουμε θανάτους λόγῳ θρόμβωσης σὲ ἐμβολιασμένους ὑγιεῖς νεαροὺς ἐνήλικες.
 • Ὁ ἐμβολιασμὸς κατὰ τὴ διάρκεια πανδημίας μὲ τὰ συγκεκριμένα ἐμβόλια ὁδηγεῖ στὴ δημιουργία περισσότερων θανατηφόρων μεταλλάξεων, πού μολύνουν νεαρότερες ἡλικίες καὶ προκαλοῦν περισσότερους θανάτους ἀπὸ ὅσους θὰ εἴχαμε, ἐὰν δὲν εἶχαν γίνει οἱ ἐμβολιασμοί. Τὰ ἐμβόλια ἐπιδεινώνουν τὴν πανδημία.

Ἡ Δρ. Lindsay στέλνει μία δραματικὴ ἔκκληση: «Πρέπει νὰ σταματήσουμε ἀμέσως κάθε χορήγηση ἐμβολίων Covid-19, προτοῦ δημιουργήσουμε μία πραγματικὴ πανδημία τὴν ὁποία δὲν θὰ μποροῦμε νὰ ἐλέγξουμε».

Πηγὲς

 • https://e-deltio.com/data/files/2.pdf
 • https://rightsfreedoms.wordpress.com/2021/05/06/halt-covid-vaccine-prominent-scientist-tells-cdc/

Δρ. Subu V. Subramanian: Tὰ ἐμβόλια δὲν μειώνουν τὴ μετάδοση τοῦ ἰοῦ

Ὁ Subu V. Subramanian εἶναι καθηγητὴς Δημόσιας Ὑγείας στὸ Πανεπιστήμιο Harvard τῶν Η.Π.Α. καὶ διευθυντὴς τοῦ διεθνοῦς ἐπιστημονικοῦ περιοδικοῦ Social Science and Medicine. Ἔκανε ἔρευνα στὰ δεδομένα 68 χωρῶν καὶ 2497 κομητειῶν τῶν Η.Π.Α., γιὰ νὰ διερευνήσει κατὰ πόσον οἱ ἐμβολιασμοὶ μειώνουν τὰ κρούσματα Covid-19. Ἡ ἔρευνα δημοσιεύτηκε στὸ ἐπιστημονικὸ περιοδικὸ European Journal of Epidemiology καὶ ἔδειξε ὅτι οἱ χῶρες μὲ ὑψηλότερο ποσοστὸ πλήρως ἐμβολιασμένου πληθυσμοῦ ἔχουν περισσότερα κρούσματα ἀνὰ 1 ἑκατομμύριο ἄτομα! Tὸ Ἰσραὴλ μὲ πάνω ἀπὸ τὸ 60% τοῦ πληθυσμοῦ του πλήρως ἐμβολιασμένο ἔχει τὰ περισσότερα κρούσματα ἀνὰ 1 ἑκατομμύριο ἀνθρώπους. Ἡ Ἰσλανδία καὶ ἡ Πορτογαλία ἔχουν πάνω ἀπὸ τὸ 75% τοῦ πληθυσμοῦ τους πλήρως ἐμβολιασμένο, ὅμως ἔχουν περισσότερα κρούσματα ἀνὰ 1 ἑκατομμύριο ἀνθρώπους σὲ σύγκριση μὲ χῶρες ὅπως τὸ Βιετνὰμ καὶ ἡ Νότια Ἀφρική, ποὺ ἔχουν μόνο τὸ 10% τοῦ πληθυσμοῦ τους πλήρως ἐμβολιασμένο.

Ἀπὸ τὶς πέντε κομητεῖες τῶν Η.Π.Α. ποὺ ἔχουν τὸ ὑψηλότερο ποσοστὸ πλήρως ἐμβολιασμένου πληθυσμοῦ (μέχρι καὶ 99,9%) οἱ τέσσερις προσδιορίζονται ὡς κομητεῖες ὑψηλῆς μετάδοσης τοῦ ἰοῦ. Οἱ κομητεῖες Chattahoochee (Γεωργία), McKinley (Νέο Μεξικὸ) καὶ Arecibo (Πουέρτο Ρίκο) ἔχουν πάνω ἀπὸ τὸ 90% τοῦ πληθυσμοῦ τους πλήρως ἐμβολιασμένο, ὅμως καὶ οἱ τρεῖς θεωροῦνται κομητεῖες ὑψηλῆς μετάδοσης τοῦ ἰοῦ. Ἀντιθέτως, πάρα πολλὲς ἀπὸ τὶς 57 κομητεῖες ποὺ ἔχουν ταξινομηθεῖ ἀπὸ τὰ CDC (κρατικὴ ὑπηρεσία τῶν Η.Π.Α.) ὡς κομητεῖες χαμηλῆς μετάδοσης ἔχουν ποσοστὸ πλήρως ἐμβολιασμένου πληθυσμοῦ κάτω ἀπὸ 20%.

Τὰ CDC μεταξὺ Ἰανουαρίου καὶ Μαΐου 2021 κατέγραψαν αὔξηση 9% στὰ ποσοστὰ τῶν πλήρως ἐμβολιασμένων ποὺ νοσηλεύονται λόγῳ κορωνοϊοῦ καὶ αὔξηση 15% στὰ ποσοστὰ τῶν πλήρως ἐμβολιασμένων ποὺ πεθαίνουν λόγῳ κορωνοϊοῦ.

Πηγές

 • https://e-deltio.com/data/files/1.pdf
 • S.V. Subramanian and A. Kumar, “Increases in COVID-19 are unrelated to levels of vaccination across 68 countries and 2947 counties in the United States,” European Journal of Epidemiology (2021). https://doi.org/10.1007/s10654-021-00808-7