12 Ὀκτωβρίου 2021: Μιὰ παγκόσμια πρωτότυπη διαμαρτυρία! Νὰ συμμετάσχουμε ΟΛΟΙ!

Ὁ διάσημος καὶ παγκοσμίου φήμης Γερμανὸς ἀκαδημαϊκὸς μικροβιολόγος Σούκαριτ Μπακτὶ ἀγωνίζεται σθεναρὰ μαζὶ μὲ πολλοὺς ἄλλους ἰατροὺς καὶ εἰδικοὺς ἐπιστήμονες σὲ ὅλο τὸν κόσμο ἐναντίον τῶν ὑποχρεωτικῶν ἐμβολιασμῶν καὶ τῶν καταστροφικῶν γιὰ τὴ δημόσια ὑγεία «μέτρων» ποὺ λαμβάνουν διάφορες κυβερνήσεις γιὰ «ἀντιμετώπιση» (;) τῆς ἀσθένειας Covid-19.

Ἡ Ὁμάδα Fun Club Bhakdi ὑποστηρίζει τὸν ἀγώνα τοῦ Δρ. Μπακτὶ καὶ μᾶς καλεῖ σὲ μιὰ παγκόσμια πρωτότυπη διαμαρτυρία: Στὶς 12 Ὀκτωβρίου 2021 ἀπὸ τὶς 5:00 μ.μ. μέχρι τὶς 5:21 μ.μ. κλείνουμε ὅλες τὶς ἡλεκτρικὲς συσκευές (ἡλεκτρικὰ φῶτα, κινητά τηλέφωνα, διαδίκτυο, ἡλεκτρονικούς υπολογιστές κ.ἄ.) σὲ ἔνδειξη διαμαρτυρίας γιὰ τὸν ἄμεσο ἢ ἔμμεσο ἐξαναγκασμὸ γιὰ ἐμβολιασμὸ καθὼς ἐπίσης γιὰ τὰ ἐν πολλοῖς ἀδικαιολόγητα, ἐπικίνδυνα καὶ καταστροφικὰ «μέτρα», τὰ ὁποῖα ἐπιπλέον δημιουργοῦν κατάφωρες κοινωνικὲς διακρίσεις καὶ ἀνεπίτρεπτο κοινωνικὸ ἀποκλεισμὸ καὶ οἰκονομικὴ ἀφαίμαξη εἰς βάρος ἑκατομμυρίων ἀνθρώπων σὲ ὅλο τὸν κόσμο.

Τὸ Κίνημα «Χριστιανικὴ Ἀντίσταση» ὑποστηρίζει τὴν προσπάθεια αὐτὴ καὶ καλεῖ ὅλα τὰ μέλη, τοὺς φίλους καὶ τοὺς ὑποστηρικτές του νὰ συμμετάσχουν.

12 Ὀκτωβρίου 2021: 5:00 μ.μ. – 5:21 μ.μ.

Διαμαρτυρόμαστε! Κλείνουμε κάθε ἡλεκτρικὴ – ἡλεκτρονικὴ σύνδεση!


Διαδῶστε αὐτὴ τὴν εἴδηση σὲ ὅσους περισσότερους μπορεῖτε!

Ἐνημερῶστε καὶ προτρέψετε γιὰ μαζικὴ συμμετοχή!