ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΟΔΥΝΗΣ ΚΑΙ ΝΤΡΟΠΗΣ! 6000 Ἕλληνες ὑγειονομικοὶ ἐκδιώκονται!

Ἀπὸ τὴν 1η Σεπτεμβρίου 6,000 Ἕλληνες συμπατριῶτες μας ὑγειονομικοὶ (ἰατροί, νοσηλευτές, φαρμακοποιοί κ.ἄ.) βρίσκονται μὲ ἐντολὴ τοῦ Κράτους σὲ ὑποχρεωτικὴ ἀναστολὴ ἐργασίας! Δηλαδὴ δὲν θὰ ἐργάζονται καὶ δὲν θὰ πληρώνονται μὲ ὅ,τι αὐτὸ συνεπάγεται γιὰ τοὺς ἴδιους καὶ τὶς οἰκογένειές τους. Τὸ ἑλληνικὸ Κράτος ρίχνει 6,000 ἑλληνικὲς οἰκογένειες στὴν ἀνεργία, στὴ φτώχεια, στὴν ἐξαθλίωση. Πρόκειται γιὰ ὑγειονομικούς, δηλαδὴ γιὰ ἀνθρώπους ποὺ ἐδῶ καὶ δύο χρόνια παλεύουν ἡρωικὰ καὶ μὲ αὐτοθυσία, γιὰ νὰ βοηθήσουν τοὺς συνανθρώπους μας ποὺ προσβλήθηκαν ἀπὸ τὸν κορωνοϊό. Τώρα εἰσπράττουν τὸ «εὐχαριστῶ» γιὰ τοὺς κόπους καὶ τὶς θυσίες τους… Καὶ ὁ λόγος: Δὲν δέχθηκαν νὰ ὑποστοῦν βιασμό!!! Ὅταν ἐξαναγκάζεις κάποιον νὰ ἐμβολιαστεῖ, χωρὶς νὰ τὸ θέλει, ἀπειλώντας τον ὅτι θὰ χάσει τὴ δουλειά του καὶ ὅτι θὰ μείνει νηστικὸς καὶ αὐτὸς καὶ ἡ οἰκογένειά του, ἐπιτελεῖς μιὰ πράξη χειρότερη ἀπὸ τὴν σεξουαλικὴ κακοποίηση–βιασμό. Σὲ ἕναν σεξουαλικῆς φύσεως βιασμὸ τὸ θύμα τουλάχιστον διατηρεῖ τὴν ψυχική του ἐλευθερία, διότι οὐδόλως συναινεῖ στὴν τεκταινόμενη ἀσέλγεια. Στὴν περίπτωση τοῦ ἐξαναγκαστικοῦ ἐμβολιασμοῦ τὸ ἄτομο ἀναγκάζετει νὰ συναινέσει στὸν βιασμό του, γιὰ νὰ μὴν πεθάνει ἀπὸ τὴν πείνα! Αὐτὸ εἶναι χείριστος ἐξευτελισμός!

Μερικὰ ἀδυσώπητα ἐρωτήματα:

(1) Λένε ὅτι πρέπει νὰ διωχθοῦν οἱ ἀνεμβολίαστοι ὑγειονομικοί, γιὰ νὰ μὴν «κινδυνεύουν» οἱ ἀσθενεῖς. Ὑπάρχει πρόσφατη ἀμερικανικὴ ἐπιστημονικὴ ἔρευνα (https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.07.31.21261387v1) ποὺ τεκμηριώνει ὅτι ἐμβολιασμένοι καὶ ἀνεμβολίαστοι ποὺ προσβάλλονται ἀπὸ τὴ μετάλλαξη Δ ἔχουν τὸ ἴδιο ἰικὸ φορτίο . Ὑπάρχει ἐπίσης πρόσφατη βρετανικὴ ἔρευνα (τοῦ πανεπιστημίου τῆς Ὀξφόρδης) ποὺ τεκμηριώνει ὅτι ἐμβολιασμένοι ποὺ νοσοῦν τώρα ἀπὸ κορωνοϊὸ ἔχουν 215% περισσότερο ἰικὸ φορτίο ἀπὸ τοὺς νοσοῦντες τῆς πρὸ τῶν ἐμβολίων ἐποχῆς (https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3897733). Μὲ τὴν πιὸ μετριοπαθῆ προσέγγιση τὸ θέμα αὐτὸ θὰ ἔπρεπε νὰ θεωρεῖται τουλάχιστον ἀμφιλεγόμενο. Εἶναι σωστὸ μὲ βάση μιὰ ἀμφιλεγόμενη εἰκασία νὰ διώχνεις ἀπὸ τὴν ἐργασία τους 6,000 ἀνθρώπους;

(2) Ὅλοι παραδέχονται ὅτι καὶ ὁ ἐμβολιασμένος μπορεῖ νὰ νοσήσει ἀπὸ κορωνοϊό (ἀκόμη καὶ νὰ πεθάνει) ἀλλὰ καὶ νὰ μεταδώσει τὸν ἰό. Ἐρωτοῦμε: Ἕνας ἐμβολιασμένος ποὺ ἔχει ἐμβολιαστεῖ πρὶν ἀπὸ 6 μῆνες καὶ ἀπὸ τότε δὲν ἔχει κάνει καμία διαγνωστικὴ ἐξέταση (rapid test, PCR – διότι δὲν ἀπαιτεῖται ἀπὸ τὸ κυβερνητικὰ διατάγματα) εἶναι λιγότερο ἐπικίνδυνος ἀπὸ κάποιον ἐμβολιασμένο ποὺ κάνει συχνὲς διαγνωστικὲς ἐξετάσεις; Ποιός μπορεῖ νὰ τὸ μετρήσει αὐτὸ μὲ τρόπο ἀντικειμενικό;

(3) Εἶναι σωστὸ νὰ ἀναγκάζεις κάποιον νὰ ἐμβολιαστεῖ μὲ ἕνα ἐμβόλιο ποὺ εἶναι δυνητικὰ θανατηφόρο; Μέχρι τὶς 18 Αὐγούστου 2021 μόνο στὶς χῶρες τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης δηλώθηκαν 21,766 θάνατοι καὶ 2,074,410 ἄλλες σοβαρὲς βλάβες ὡς ἀποτέλεσμα τοῦ ἐμβολίου (https://healthimpactnews.com/2021/21766-dead-over-2-million-injured-50-serious-reported-in-european-unions-database-of-adverse-drug-reactions-for-covid-19-shots/). («Δηλώθηκαν». Τὰ ἀδήλωτα εἶναι πολὺ περισσότερα!)

(4) Ἡ ἐκδίωξη 6,000 ἀνθρώπων ἀπὸ τὶς ἐργασίες τους συνιστᾶ ἀνάλγητη ἀντιανθρωπιστικὴ καὶ ἀντιεργατικὴ πράξη. Ποῦ εἶναι ὅλοι αὐτοὶ οἱ «δικαιωματάκηδες» (κόμματα, ὀργανώσεις κ.τ.λ.) ποὺ «κόπτονται» γιὰ τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα;

(5) Ἐπειδὴ ἡ «Χριστιανικὴ Ἀντίσταση» εἶναι ὀρθόδοξο χριστιανικὸ κίνημα δὲν μποροῦμε νὰ μὴν ἐκφράσουμε τὸ δικαιολογημένο παράπονό μας: Ποῦ εἶναι κάποιοι «εὐσεβεῖς» καὶ «φιλάνθρωποι» ὀρθόδοξοι χριστιανοί (ἱεραρχία, ἁπλοὶ κληρικοὶ καὶ λαϊκοί); Γιατὶ σιωποῦν;

Ἐμεῖς ὀφείλουμε νὰ ἐκφράσουμε τὸν ΘΑΥΜΑΣΜΟ μας, τὴν ΕΚΤΙΜΗΣΗ μας και τις ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ μας πρὸς τοὺς ἡρωικοὺς αὐτοὺς ὑγεινομικούς, ποὺ μᾶς διδάσκουν ἔμπρακτα μιὰ ὕψιστη ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΗ: Ὁ ἄνθρωπος δὲν εἶναι μόνο ὕλη ἀλλὰ καὶ ΠΝΕΥΜΑ! Γιὰ χάρη τῶν πνευματικῶν ἀξιῶν ὁ πραγματικὸς ἄνθρωπος καὶ ὁ πραγματικὸς χριστιανὸς θυσιάζει καὶ τὴν ἐργασία του καὶ τὰ χρήματά του, ἀκόμη καὶ τὴν ἴδια τὴ ζωή του. Στὸ τελευταῖο φιλμάκι τὰ λόγια τῆς νοσηλεύτριας (μὲ 32 χρόνια ὑπηρεσίας!) προκαλοῦν δέος, συγκίνηση, ἱερὸ ρίγος: «Ἀπὸ τὸ νὰ χάσω τὴν ἐλευθερία μου, ἂς χάσω τὴ δουλειά μου. Μετὰ θὰ πρέπει νὰ ὑποκύπτω σὲ ὅ,τι πρόσταγμα μοῦ λένε… Ἐγὼ τὸ ὀφείλω στοὺς προγόνους μου». Εὖγε! Ἀληθινὴ Ἑλληνίδα καὶ ἀληθινὴ ἡρωίδα!

Στὰ πιὸ κάτω φιλμάκια ἀκούγεται ἡ ἡρωϊκὴ φωνὴ Ἑλλήνων ἰατρῶν καὶ νοσηλευτῶν μαζὶ μὲ συνταρακτικὲς ἀποκαλύψεις: ἰατροὶ δὲν συμπληρώνουν τὶς κίτρινες κάρτες (ἀποφεύγουν νὰ ἀναφέρουν τὶς παρενέργειες τῶν ἐμβολίων), ἰατροὶ πιέζουν τοὺς ἀσθενεῖς νὰ μὴ λένε ὅτι συγκεκριμένες παθήσεις προκλήθηκαν ἀπὸ τὰ ἐμβόλια, νοσηλευτὲς καὶ ἰατροὶ ἔχουν βιώσει συγκλονιστικὰ περιστατικὰ (καὶ θανάτους) μετὰ ἀπὸ ἐμβολιασμούς, οἱ ἐμβολιασμοὶ γίνονται χωρὶς καμιὰ στοιχειώδη διερεύνηση τῆς ὑγείας τοῦ κάθε ξεχωριστοῦ ἀνθρώπου κ.ἄ. Ἀκοῦστε τα!

Πηγὴ

https://newtube.app/fake_pandemic?cf_chl_jschl_tk=pmd_284b769f2fc6378f62d7dad00b1622790be26272-1626802005-0-gqNtZGzNAiKjcnBszQg6