Robert F. Kennedy Jr.: Ἐκμεταλλεύονται τὴν «πανδημία» γιὰ νὰ ἐπιβάλλουν παγκόσμια δικτατορία! (βίντεο)

Ὁ Robert F. Kennedy Jr. (Junior) εἶναι υἱὸς τοῦ δολοφονηθέντος γερουσιαστῆ τῶν Η.Π.Α. Ρόμπερτ Κέννεντυ καὶ ἀνηψιός (ἀδελφότεκνος) τοῦ ἐπίσης δολοφονηθέντος προέδρου τῶν Η.Π.Α. Τζὼν Κέννεντυ. Ἀποτελεῖ κορυφαία προσωπικότητα τοῦ περιβαλλοντικοῦ κινήματος τῶν Η.Π.Α. Εἶναι περιβαλλοντικὸς δικηγόρος καὶ γιὰ περισσότερο ἀπὸ τριάντα χρόνια διετέλεσε καθηγητὴς Περιβαλλοντικοῦ Δικαίου στὴ Νομικὴ Σχολὴ τοῦ Πανεπιστημίου Pace τῶν Η.Π.Α. Πρωτοστάτησε στὴν ἵδρυση σημαντικῶν περιβαλλοντικῶν ὀργανώσεων (Waterkeeper Alliance, Hudson Riverkeeper κ.ἄ.) καὶ ἀγωνίστηκε ἐπιτυχῶς σὲ βαρυσήμαντες δίκες ὡς ὁ κύριος συνήγορος ὑπὲρ τῆς προστασίας τοῦ περιβάλλοντος καὶ τῆς προάσπισης τῶν δικαιωμάτων τῶν ἁπλῶν ἀνθρώπων ἐναντίον βιομηχανικῶν κολοσσῶν (General Electric, ExxonMobil, Mitsubishi κ.ἄ.) Πολὺ χαρακτηριστικὴ εἶναι ἡ περίπτωση τῆς ἑταιρείας Monsanto, ποὺ κατασκευάζει τὸ καρκινογόνο ζιζανιοκτόνο Roundup. Ὁ Robert F. Kennedy Jr. κατάφερε νὰ καταδικαστεῖ ἡ Monsanto καὶ ἔτσι ἀναγκάστηκε ἡ μητρική της ἐταιρεία, ἡ Bayer, νὰ πληρώσει δισεκατομμμύρια δολάρια σὲ ἀποζημιώσεις στὰ θύματα τοῦ προϊόντός της. Ἡ δράση του ἐκτείνεται καὶ ἐκτὸς τῶν Η.Π.Α. Ἔχει ἐπιτυχῶς ὑπερασπιστεῖ τὰ δικαιώματα τῶν ἁπλῶν ἀνθρώπων καὶ τὴν προστασία τοῦ περιβάλλοντος στὴ Νότιο Ἀμερική, στὴν Κούβα, στὴν Ἰαπωνία καὶ ἀλλοῦ.

Ὁ Robert F. Kennedy Jr. ἔχει ἱδρύσει καὶ ἡγεῖται τῆς ὀργάνωσης Children’s Health Defense μὲ κύριο στόχο τὴν προστασία τῶν παιδιῶν ἀπὸ ἐπιβλαβεῖς παράγοντες. Βασικὴ θέση τῆς ὀργάνωσης εἶναι ὅτι τὰ παιδικὰ ἐμβόλια –ὅπως παράγονται καὶ ἐπιβάλλονται– βλάπτουν σοβαρὰ τὴν ὑγεία τῶν παιδιῶν. Ὁ Robert F. Kenneny Jr. εἶναι κάθετα ἀντίθετος καὶ στὰ ἐμβόλια γιὰ τὴν ἀσθένεια Covid-19, τὰ ὁποῖα θεωρεῖ ἄκρως ἐπικίνδυνα γιὰ τὴν ὑγεία τῶν ἀνθρώπων καὶ ἰδιαιτέρως τῶν παιδιῶν.

Στὶς 29 Αὐγούστου 2020 ὁ Robert F. Kennedy Jr. ἔκανε μιὰ συγκλονιστικὴ ὁμιλία στὸ Βερολίνο, σὲ μιὰ μεγαλειώδη συγκέντρωση τριῶν ἑκατομμυρίων ἀνθρώπων ἐνάντια στὴν κατάφωρη καταπάτηση τῶν ἀτομικῶν καὶ συλλογικῶν ἐλευθεριῶν στὸ ὄνομα τῆς δῆθεν καταπολέμησης τῆς «πανδημίας». Μερικὰ βασικὰ σημεῖα τῆς ὁμιλίας τοῦ Robert F. Kenneny Jr. εἶναι τὰ ἑξῆς:

  • Ζητοῦμε πραγματικὴ δημοκρατία καὶ ἀνοιχτὴ διακυβέρνηση. Οἱ ἀξιωματοῦχοι τῶν κρατῶν νὰ νοιάζονται γιὰ τὰ παιδιά μας καὶ ὄχι γιὰ τὰ συμφέροντα τῶν φαρμακοβιομηχανιῶν.
  • Οἱ κυβερνήσεις ἐκμεταλλεύονται τὶς «πανδημίες» γιὰ νὰ ἐπιβάλουν τὸν ἀπόλυτο ἔλεγχό τους πάνω στοὺς πολίτες χρησιμοποιώντας ὡς μέσο πειθαναγκασμοῦ τὸν φόβο. Ὁ φόβος ἀναγκάζει τοὺς ἀνθρώπους νὰ ἐκχωροῦν τὰ δικαιώματά τους καὶ νὰ μετατρέπονται σὲ σκλάβους.
  • Οἱ μεγιστάνες τοῦ πλούτου ἑτοίμαζαν ἐδῶ καὶ δεκαετίες τὴν «πανδημία» τοῦ κορωνοϊοῦ.
  • Ἐκμεταλλεύτηκαν τὶς καραντίνες λόγῳ «πανδημίας», γιὰ νὰ ἐπιβάλουν τὴν ἄκρως ἐπιβλαβῆ τεχνολογία 5G, μὲ τὴν ὁποία ἐπιδιώκουν νὰ μᾶς κατασκοπεύουν. Οἱ «ἔξυπνες» συσκευές (π.χ. smart phones) θὰ χρησιμοποιοῦνται ὡς μέσα παρακολούθησης τῶν ἀνθρώπων.
  • Ἐκμεταλλεύτηκαν τὴν «πανδημία», γιὰ νὰ προωθήσουν τὸ ἠλεκτρονικὸ χρῆμα. Ὅταν ἐλέγχουν τὸν τραπεζικὸ λογαριασμό μας, ἐλέγχουν καὶ τὴ συμπεριφορά μας. (Σημείωση: Ἐλέγχουν τί ἀγοράζουμε, ποῦ πηγαίνουμε, πῶς διαθέτουμε τὰ χρήματά μας κ.ἄ.)
  • Ὁ Bill Gates (ὁ πάμπλουτος πρώην ἰδιοκτήτης τῆς Microsoft) καυχᾶται ὅτι οἱ ἐκτὸς γῆς δορυφόροι του μποροῦν νὰ ἐλέγχουν κάθε γωνιὰ τοῦ πλανήτη μας καθημερινὰ καὶ ἀνὰ πάσα στιγμή.
  • Ὁ ἔλεγχος καὶ ἡ κατασκόπευση τῶν ἀνθρώπων θὰ γίνεται καὶ μέσῳ τῆς βιομετρικῆς ἀναγνώρισης τοῦ προσώπου. (Σημείωση: Γι’ αὐτὸ οἱ κυβερνήσεις ἐπέβαλαν τὶς βιομετρικὲς ταυτότητες).
  • Ὁ στόχος τους δὲν εἶναι ἡ προάσπιση τῆς δημόσιας ὑγείας ἀλλὰ ἡ καταστροφὴ τῆς μεσαίας τάξης καὶ τῆς δημοκρατίας καὶ ἡ συγκέντρωση ὅλου τοῦ πλούτου στὰ χέρια τῶν ἤδη πάμπλουτων πολυεκατομμυριούχων.
  • Πρέπει νὰ ἀντισταθοῦμε σὲ αὐτὴ τὴν παγκόσμια ἀπάνθρωπη καταδυνάστευση.

Πηγή

Θούριος TV: https://www.youtube.com/watch?v=YV28mjptIK8