Ημέρα: 10 Αυγούστου 2021


Οἱ ἀκιδικὲς πρωτεΐνες καθιστοῦν καὶ τὰ δύο φύλα ὑπογόνιμα!

(περισσότερα…)

Τὰ παιδιὰ μπορεῖ νὰ χάσουν ἀκόμα καὶ τὴ ζωή τους ἀπὸ τὴν ἀκιδικὴ πρωτεΐνη τῶν ἐμβολιασμένων ἀτόμων!

(περισσότερα…)