Μήνας: Αύγουστος 2021


†π. Σάββας Ἀχιλλέως: Ὁ Ἀντίχριστος θὰ χρησιμοποιήσει κατασκευασμένες ἀσθένειες καὶ ἐμβόλια! (βίντεο)

(περισσότερα…)

Robert F. Kennedy Jr.: Ἐκμεταλλεύονται τὴν «πανδημία» γιὰ νὰ ἐπιβάλλουν παγκόσμια δικτατορία! (βίντεο)

(περισσότερα…)

Διεθνοῦς φήμης γενετιστής: Τὸ mRNA τῶν ἐμβολίων μπορεῖ νὰ τροποποιήσει τὸ ἀνθρώπινο γονιδίωμα! (βίντεο)

(περισσότερα…)

Οἱ ἀκιδικὲς πρωτεΐνες καθιστοῦν καὶ τὰ δύο φύλα ὑπογόνιμα!

(περισσότερα…)

Τὰ παιδιὰ μπορεῖ νὰ χάσουν ἀκόμα καὶ τὴ ζωή τους ἀπὸ τὴν ἀκιδικὴ πρωτεΐνη τῶν ἐμβολιασμένων ἀτόμων!

(περισσότερα…)