ΕΠΕΙΓΟΝ! Ἀντιστεκόμαστε στὸν περιορισμὸ τῆς ἐλευθερίας τοῦ θρησκευτικοῦ λόγου! (Συλλογὴ ὑπογραφῶν)

 

Μὲ βαθύτατη θλίψη πληροφορηθήκαμε ὅτι ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἀπέστειλε ἐπιστολὴ πρὸς τὴν Ἱερὰ Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου μὲ τὴν ὁποία οὔτε λίγο οὔτε πολὺ ζητᾶ νὰ περιορίσει τὴν ἐλευθερία τῆς ἔκφρασης τόσο στὸν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομο ὅσο καὶ στὸν Πανιερώτατο Μητροπολίτη Μόρφου κ. Νεόφυτο. Μεταφέρουμε τὴν εἴδηση ὅπως παρουσιάζεται σὲ ἕνα ἀπὸ τὰ κυπριακὰ ΜΜΕ:

«Διὰ τῆς ἐπιστολῆς της ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδας ἐκφράζει παράπονα ὅτι ὁ Μόρφου Νεόφυτος μὲ τὶς ὁμιλίες καὶ τὰ κηρύγματά του ἐπηρεάζει τὸ χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς Ἑλλάδας ὄχι μόνο μὲ τὶς προφητεῖες του ἀλλὰ καὶ στὸ θέμα τοῦ ἐμβολιασμοῦ κατὰ τοῦ κορωνοϊοῦ. Ζήτησε δὲ νὰ γίνουν συστάσεις στὸν Μόρφου ὥστε νὰ περιοριστεῖ… Ἱεράρχες στὴν Ἑλλάδα θεωροῦν πὼς τὴν ὥρα ποὺ πεθαίνουν δίπλα μας ἄνθρωποι ἀπὸ τὴν πανδημία, δὲν μπορεῖ ἕνας ἱεράρχης νὰ κηρύσσει ὅτι λίγο ὡς πολὺ ὁ κορωνοϊὸς δὲν ὑπάρχει… Στὴν ἐπιστολὴ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἑλλάδας ἐκφράστηκε ἐπίσης καὶ παράπονο σὲ ἀναφορὲς τοῦ Μακαριωτάτου [Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου] γιὰ τὰ μέτρα ποὺ θὰ ἐλαμβάνονταν στὶς ἐκκλησίες τὴν περίοδο τοῦ Πάσχα καὶ συγκεκριμένα μὲ τὴν ἀναφορά του ὅτι δὲν συμφωνεῖ μὲ τὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδας γιὰ τέλεση τῆς ἀναστάσιμης ἀκολουθίας στὶς 9:00 μ.μ.»

(https://www.philenews.com/koinonia/eidiseis/article/1210878)

Ὡς χριστιανικὸ κίνημα αἰσθανόμαστε τὴν ἀνάγκη νὰ κάνουμε τὶς ἑξῆς παρατηρήσεις:

(1) Ὁποιοσδήποτε (ἱεράρχης, κληρικός, λαϊκός) ἔχει δικαίωμα νὰ ἐκφράζει δημοσίως τὶς θρησκευτικὲς ἀπόψεις του. Κανεὶς δὲν δικαιοῦται νὰ στερήσει σὲ ὁποιονδήποτε τὸ δικαίωμα τῆς ἐλευθερίας τοῦ δημόσιου θρησκευτικοῦ λόγου. Ἐὰν κάποιοι ἱεράρχες τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος (ἢ ὁποιοιδήποτε ἄλλοι) διαφωνοῦν μὲ δημοσίως ἐκπεφρασμένες θέσεις τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου κ.κ. Χρυσοστόμου ἢ τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Μόρφου κ. Νεοφύτου, τὸ καλύτερο ποὺ ἔχουν νὰ κάνουν εἶναι νὰ ἐκφράσουν καὶ αὐτοὶ μὲ πολιτισμένο δημόσιο λόγο τὶς δικές τους ἀπόψεις. Τὸ νὰ καταφεύγουν στὴν τακτικὴ τοῦ «μὴ μιλᾶτε, διότι εἴμαστε παραπονεμένοι» (τὸ ὁποῖο ἐνδεχομένως νὰ σημαίνει «μὴ μιλᾶτε, διότι θὰ μαλλώσουμε») δὲν συνιστᾶ ὥριμη καὶ ὑπεύθυνη χριστιανικὴ συμπεριφορά.

(2) Ἰδιαιτέρως ἀνησυχητικὸ εἶναι τὸ αἴτημα τῶν συγκεκριμένων Ἑλλαδιτῶν συνοδικῶν νὰ γίνουν συστάσεις στὸν Μητροπολίτη Μόρφου, ὥστε νὰ περιοριστεῖ. Ἐὰν οἱ συγκεκριμένοι Ἑλλαδίτες συνοδικοὶ ἔχουν ἐπιχειρήματα καὶ συγκροτημένο λόγο νὰ ἀντιπαραθέσουν στὰ ὅσα λέει ὁ Μητροπολίτης Μόρφου, ἂς τὸ πράξουν. Ὁ πολιτισμένος χριστιανικὸς διάλογος εἶναι πρὸς ὄφελος τῆς Ἐκκλησίας καὶ τῆς χριστιανικῆς ἀλήθειας. Γιατὶ θέλουν νὰ σταματήσουν νὰ μιλᾶ ὁ Μητροπολίτης Μόρφου; Γιατὶ θέλουν νὰ ἀκούγεται μόνο ἡ δική τους φωνή; Ὅταν κάποιος χρησιμοποιεῖ τὴν ὁποιαδήποτε ἐξουσία (κοσμικὴ ἢ ἐκκλησιαστική), γιὰ νὰ φιμώσει ὅσους ἔχουν διαφορετικὴ ἄποψη, τὸ μόνο ποὺ ἀποδεικνύει εἶναι τὴ δική του ἀδυναμία, τὴ δική του ἀνεπάρκεια καὶ τὴ δική του ἔλλειψη συγκροτημένης ἐπιχειρηματολογίας. Κι αὐτὸ ἔχουν δυστυχῶς ἀποδείξει οἱ συγκεκριμένοι Ἑλλαδίτες συνοδικοί: Ἐπειδὴ δὲν μποροῦν νὰ ἀντιπαραθέσουν συγκροτημένο καὶ τεκμηριωμένο λόγο γι’ αὐτὰ ποὺ οἱ ἴδιοι πιστεύουν καὶ ὑποστηρίζουν, ζητοῦν ἀπὸ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Κύπρο καὶ τὴν Ἱερὰ Σύνοδο τῆς Κύπρου νὰ «περιορίσουν» καὶ νὰ «περιμαζέψουν» τὸ «ἄτακτο παιδί» (δηλαδὴ τὸν Μητροπολίτη Μόρφου).

(3) Μὲ ὅσα λένε οἱ συγκεκριμένοι Ἑλλαδίτες συνοδικοὶ ὑποτιμοῦν τὴ νοημοσύνη τῶν πιστῶν τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας καὶ θέλουν νὰ τοὺς μετατρέψουν ἀπὸ λογικὰ ἀρνία τῆς ποίμνης τοῦ Χριστοῦ σὲ τηλεκατευθυνόμενα προβατόσχημα ρομπότ. Τὸ χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἀποτελεῖται ἀπὸ νοήμονες ἀνθρώπους, ποὺ μποροῦν νὰ σκέφτονται, νὰ προβληματίζονται καὶ νὰ κάνουν τὶς ἐπιλογές τους. Ἐὰν οἱ πιστοὶ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος (ἢ ὁποιοιδήποτε ἄλλοι) ἐπηρεάζονται ἀπὸ τὶς ὁμιλίες καὶ τὰ κηρύγματα τοῦ Μητροπολίτη Μόρφου εἶναι δική τους ὑπεύθυνη καὶ νοήμων ἐπιλογή. Εἶναι στὸ χέρι ὁποιουδήποτε Ἑλλαδίτη ἱεράρχη νὰ πείσει τὸ ποίμνιό του –ἐὰν μπορεῖ (καὶ πάντα μὲ πολιτισμένο χριστιανικὸ λόγο)– ὅτι ὁ Μητροπολίτης Μόρφου λανθάνεται. Ἐκεῖνο ποὺ σὲ καμιὰ περίπτωση δὲν δικαιοῦται νὰ ἀπαιτεῖ εἶναι ἡ διὰ τῆς ἐξουσίας φίμωση (ἢ ἡ πισώπλατη ἀντιχριστιανικὴ δυσφήμιση) τοῦ Μητροπολίτη Μόρφου ἢ ὁποιουδήποτε ἄλλου κληρικοῦ ἢ ἁπλοῦ πιστοῦ.

(4) Ὁ Μητροπολίτης Μόρφου οὐδέποτε ἀρνήθηκε τὴν ὕπαρξη ἢ τὴν κρισιμότητα τοῦ κορωνοϊοῦ. Ἁπλῶς ἐξέφρασε τὴ διαφωνία του γιὰ κάποιους ἀπὸ τοὺς τρόπους διαχείρισης καὶ ἀντιμετώπισης αὐτῆς τῆς ἀσθένειας. Ἐπιπλέον ὁ Μητροπολίτης Μόρφου οὐδέποτε διατύπωσε δικές του προφητεῖες. Πάντοτε παρουσιάζει τὶς προφητεῖες ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας μας (π.χ. ἁγίου Κοσμᾶ Αἰτωλοῦ, ἁγίου Παϊσίου Ἁγιορείτου) ἢ ὁσιακῆς μνήμης μορφῶν (π. Βασιλείου Καυσοκαλυβίτου, π. Ἐφραίμ τῆς Ἀριζόνας κ.ἄ.)

(5) Ἀντίθεση πρὸς τὰ «ἐμβόλια» γιὰ τὸν κορωνοϊὸ ἐξέφρασε ὄχι μόνο ὁ Μητροπολίτης Μόρφου ἀλλὰ καὶ κορυφαίοι ἐπιστήμονες ἀνὰ τὸ παγκόσμιο ἀλλὰ καὶ στὴν πατρίδα μας: Luc Montagnier, Sucharit Bakhdi, Michael Yeadon, Ἰωάννης Κουντουράς, Δημήτριος Κούβελας, Δημήτριος Γάκης, Ἐλπιδοφόρος Σωτηριάδης καὶ πάρα πολλοὶ ἄλλοι.

(6) Ἐπίσης ἀντίθεση πρὸς τὰ ἐν λόγῳ «ἐμβόλια» ἐξέφρασαν ἐγνωσμένου κύρους κληρικοὶ τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας ὅπως ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κυθήρων κ. Σεραφείμ, ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης π. Ἀντώνιος Στυλιανάκης (παιδοψυχίατρος), ὁ Αἰδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος π. Στυλιανὸς Καρπαθίου (ψυχίατρος) καὶ πάρα πολλοὶ ἄλλοι. Ἀκόμη τὴν ἴδια ἀντίθεση ἐξέφρασαν καὶ σεβαστὲς μορφὲς τοῦ Ἁγίου Ὅρους ὅπως οἱ ἡγούμενοι τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Παύλου καὶ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Καρακάλλου, ὁ π. Εὐθύμιος τῆς Καψάλας κ.ἄ. Μήπως οἱ συγκεκριμένοι Ἑλλαδίτες συνοδικοί (ποὺ συνέταξαν καὶ ὑπέγραψαν τὴν περὶ οὗ ὁ λόγος ἐπιστολή) σκοπεύουν μετὰ ἀπὸ τὸν Μητροπολίτη Μόρφου νὰ ἐπιδιώξουν διὰ τῆς ἐξουσίας φίμωση τοῦ ἐλεύθερου χριστιανικοῦ λόγου καὶ γιὰ ὅλους αὐτούς;

Γιὰ ὅλους τοὺς πιὸ πάνω λόγους καλοῦμε ὅλους τοὺς πιστοὺς Χριστιανούς –εἴτε συμφωνοῦν εἴτε διαφωνοῦν μὲ τὶς ἐκπεφρασμένες ἀπόψεις τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Μόρφου κ. Νεοφύτου– νὰ ψηφίσουν στὸ ὑπὲρ τοῦ Πανιερωτάτου διαδικτυακὸ ψήφισμα, ποὺ εἶχε τὴν εὐγενῆ καὶ ἀξιέπαινη πρωτοβουλία νὰ διοργανώσει τὸ «Δίκτυο Ἑλληνισμοῦ». Θεωροῦμε ὅτι ὅλοι πρέπει νὰ ψηφίσουμε στὸ ψήφισμα αὐτό, διότι τὸ μεῖζον ζήτημα εἶναι νὰ μὴν ἐπιτρέψουμε νὰ στερηθεῖ ἡ ἐλευθερία τοῦ θρησκευτικοῦ λόγου σὲ ὁποιονδήποτε (ἱεράρχη, κληρικό, ἁπλὸ πιστό). Ἐὰν ἐμεῖς (οἱ ἐκκλησιαστικοὶ καὶ θρησκευόμενοι) μόνοι μας «βγάζουμε τὰ μάτια μας» (δηλαδὴ στεροῦμε ὁ ἕνας τοῦ ἄλλου τὴν ἐλευθερία τοῦ θρησκευτικοῦ λόγου), δὲν πρέπει νὰ ἔχουμε παράπονο ὅταν οἱ κοσμικὲς ἀρχὲς καὶ ἐξουσίες μᾶς στεροῦν τὴν ἐλευθερία τοῦ θρησκευτικοῦ λόγου (π.χ. ὅταν δὲν μᾶς ἀφήνουν νὰ μιλήσουμε γιὰ τὰ ἐθνικά μας ζητήματα ἢ νὰ ἐκφραστοῦμε ἐναντίον τῶν ἐκτρώσεων, τῆς ποικίλης ἀνηθικότητας κ.τ.λ.).

Θερμὰ λοιπὸν σᾶς συστήνουμε νὰ ἐπισκεφθεῖτε τὸν παρακάτω ἡλεκτρονικὸ σύνδεσμο, νὰ ψηφίσετε ἐσεῖς καὶ νὰ προτρέψετε ὅσους περισσότερους μπορεῖτε, γιὰ νὰ ψηφίσουν:

Συλλογή υπογραφών για μητροπολίτη Μόρφου

 

Κίνημα «Χριστιανικὴ Ἀντίσταση»