Δρ. Carrie Madej: Τὰ «ἐμβόλια» ἐνδεχομένως νὰ προκαλέσουν στειρότητα, ὑπογονιμότητα, μειωμένη νοημοσύνη καὶ AIDS!

Ἡ Δρ. Carrie Madej (Κάρρυ Μαντέι) σπούδασε Ἰατρικὴ στὸ Πανεπιστήμιο Ἰατρικῶν Βιοεπιστημῶν τοῦ Κάνσας (Η.Π.Α.) καὶ στὸ Πανεπιστήμιο Mercer τῆς πολιτείας τῆς Γεωργίας (Η.Π.Α.). Γιὰ ὀκτὼ ἔτη ἦταν μέντορας φοιτητῶν Ἰατρικῆς στὸ Πανεπιστήμιο Ὀστεοπαθητικῆς Ἰατρικῆς τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Πενσυλβανίας, καθοδηγώντας φοιτητὲς στὶς κλινικὲς ἐφαρμογὲς τῆς Ἰατρικῆς Παθολογίας. Ἐπίσης διετέλεσε ἐπὶ σειρὰ ἐτῶν διευθύντρια δύο μεγάλων κλινικῶν στὴν πολιτεία τῆς Γεωργίας τῶν Η.Π.Α. Ἀπὸ τὸ 2015 ἀσχολεῖται ἐπισταμένα μὲ τὴ φιλανθρωπία, προσφέροντας ὡς ἐθελόντρια τὶς ἰατρικὲς ὑπηρεσίες της στὴ Δομινικανὴ Δημοκρατία, μία χώρα τῆς Καραϊβικῆς, ὅπου πολλοὶ ἄνθρωποι ζοῦν σὲ συνθῆκες μεγάλης φτώχιας.

Σὲ μαγνητοσκοπημένη συνέντευξή της στὸ περιοδικὸ The New American στὶς 19 Μαρτίου 2021 ἡ Δρ. Carrie Madej εἶπε τὰ ἑξῆς:

«Αὐτὸ εἶναι ἐντελῶς πειραματικὸ γιὰ τὸ ἀνθρώπινο γένος. Νὰ γνωρίζετε ὅτι δὲν τὸ ἔχουμε ξαναδεῖ ποτὲ πρὶν στὴν ἀνθρωπότητα καὶ ὅτι ὅλοι ὅσοι δεχτοῦν αὐτοῦ τοῦ εἴδους τὴν ἔνεση στὴν πραγματικότητα συμφωνοῦν νὰ συμμετέχουν στὴ διαδικασία ἑνὸς πειράματος. Εἶστε κυριολεκτικὰ τὸ ἰνδικὸ χοιρίδιο καὶ τὸ ποντίκι τοῦ ἐργαστηρίου. Θὰ προσμετρηθεῖτε σὲ ὅλα τὰ πειράματα. Τὸ πρῶτο ποὺ θὰ ὁλοκληρωθεῖ θὰ εἶναι στὸ τέλος τοῦ 2022. Ἄλλη μία φορὰ λοιπόν, πρόκειται περὶ ἑνὸς πειράματος. Δὲν ξέρουμε πραγματικὰ τί θὰ σᾶς συμβεῖ, μέχρι νὰ περάσουν χρόνια.

Κάνουν ἕνα τόσο διαφορετικὸ ἐμβόλιο, διότι δὲν ταυτοποίησαν ποτὲ ἤ δὲν ἔχουν καταγράψει ὁλόκληρο τὸν ἰὸ. Τα Κέντρα Ἐλέγχου καὶ Πρόληψης Νοσημάτων (CDC) καὶ πέντε ἄλλες χῶρες τουλάχιστον δὲν τὸν ἔχουν καταγράψει καί, ἐὰν δὲν ἔχει καταχωρηθεῖ ὁλόκληρος ὁ ὀργανισμός, δὲν μποροῦν νὰ τὸν βάλουν σὲ ἕνα ἐμβόλιο καὶ ἐν συνεχείᾳ νὰ σοῦ τὸν περάσουν μὲ ἔνεση. Εἶχαν μόνο κομμάτια τοῦ γενετικοῦ ὑλικοῦ ποὺ βρῆκαν, γι’ αὐτὸ ἔπρεπε νὰ τὸ κάνουν μὲ διαφορετικὸ τρόπο.

Πῆραν λοιπὸν κομμάτια γενετικοῦ ὑλικοῦ ποὺ βρῆκαν σὲ κάποιο πνευμονικὸ ὑγρὸ μερικῶν ἀσθενῶν πού εἶχαν Covid-19. Ὑπέθεσαν ὅτι αὐτὸ τὸ γενετικὸ ὑλικὸ ἔκανε τοὺς ἀνθρώπους νὰ ἀρρωσταίνουν. Ὑπάρχουν μερικὰ κενὰ στὸ γενετικὸ ὑλικό, ἔτσι χρησιμοποίησαν ἕνα πρόγραμμα ὑπολογιστῆ καὶ ἡ τεχνητὴ νοημοσύνη συμπλήρωσε τὰ κενὰ ποὺ ἔλειπαν.

Τώρα λοιπὸν ἔχουμε κάτι πού ὀνομάζεται «ἀνασυνδυασμένο» (recombinant). Εἶναι ἕνας ἀνασυνδυασμένος κώδικας. Ἔχουμε λοιπὸν κάτι ἀπὸ τὴ φύση καὶ κάτι ἀπὸ ἕνα πρόγραμμα ὑπολογιστῆ. Ἔτσι ἔφτιαξαν τὸν κώδικα. Μετὰ ἔβαλαν ἕναν κώδικα μέσα σὲ μία νανοτεχνολογία, ἕνα περίβλημα νανολιπιδικοῦ σωματιδίου, καὶ τὸ τοποθέτησαν μέσα στὸ διάλυμα. Καὶ αὐτὸ εἶναι τὸ ὑλικὸ ποὺ ἐγχέουν στὸν ἄνθρωπο.

Καὶ ἡ ἰδέα εἶναι ὅτι αὐτὸς ὁ κώδικας ἤ αὐτὸ τὸ περίβλημα, πού εἶναι νανοτεχνολογία, θὰ ξεγελάσει τὸ ἀνοσοποιητικό σας σύστημα καὶ θὰ ξεγελάσει τὸ κύτταρό σας νὰ τὸν δεχτεῖ, καὶ τότε θὰ παράγετε ἐσεῖς αὐτὸν τὸν κώδικα μέσα στὸ σῶμα σας. Θὰ φτιάχνετε κυριολεκτικὰ μέσα στὸ σῶμα σας αὐτὸν τὸν ἰό, πού ἔχει δημιουργηθεῖ στὸ ἐργαστήριο. Αὐτὸ τὸ πράγμα δὲν ἔχει συμβεῖ ποτὲ ξανὰ στὴν ἱστορία τῆς ἀνθρωπότητας καί, ὅπως μπορεῖτε νὰ φανταστεῖτε, δὲν ὑπάρχει ἀρχὴ ἢ τέλος. Δὲν γνωρίζουμε γιὰ πόσο καιρὸ θὰ φτιάχνετε αὐτὰ τὰ κομμάτια αὐτοῦ τοῦ γενετικοῦ ὑλικοῦ μέσα στὸ σῶμα σας.

Ἔχουμε ἀπὸ τώρα κάποιες ἰδέες γιὰ τὸ τί μπορεῖ νὰ σᾶς συμβεῖ, ἀλλὰ εἶναι ἀπίστευτο ὅτι πειραματιζόμαστε πάνω σὲ ἀνθρώπους, διότι, ἐπαναλαμβάνω, ἔχουμε κάτι συνθετικὸ μέσα στὸ ἀνθρώπινο σῶμα, κάτι πού δὲν εἶναι ἀπὸ τὴ φύση. Ἐπίσης, μέρος αὐτοῦ τοῦ γενετικοῦ κώδικα ποὺ θὰ παράγει τὸ σῶμα σας εἶναι ἀνάλογο μὲ πολλὰ πράγματα ποὺ ἤδη βρίσκονται ἀπὸ τὴ φύση μέσα στὸ σῶμα σας. Ἐπιτρέψτε μοῦ λοιπὸν νὰ σᾶς δώσω ἕνα παράδειγμα.

Στειρότητα

Ὑπάρχει μία πρωτεΐνη πού ὀνομάζεται συγκυτίνη (syncytin), ἡ ὁποία βρίσκεται στὸν πλακούντα μίας γυναίκας καὶ ἐπίσης στὸ σπέρμα τοῦ ἄρρενος. Λοιπόν, ἡ πρωτεΐνη αὐτὴ συμβαίνει νὰ εἶναι μέρος τοῦ κώδικα ποὺ εἰσάγεται διὰ τῆς ἐνέσεως μέσα στοὺς ἀνθρώπους, καὶ τὸ σῶμα σας θὰ μάθει νὰ ἐπιτίθεται σὲ ὅ,τι ὑπάρχει σὲ αὐτὸν τὸν κώδικα. Αὐτὸ σημαίνει ὅτι τὸ σῶμα σας μπορεῖ νὰ μάθει νὰ ἐπιτίθεται στὸν ἑαυτό του, ὅταν ἐσεῖς μείνετε ἔγκυος καὶ ὅταν ἀρχίσει νὰ δημιουργεῖται ὁ πλακούντας. Ἢ θὰ μποροῦσε νὰ ἐπιτεθεῖ στὸ σπέρμα σας [γιὰ τοὺς ἄνδρες]. Εἶναι πραγματικὰ τρομακτικὸ αὐτό, διότι θὰ μποροῦσε νὰ καταστήσει τὴ στειρότητα ἕνα τεράστιο ζήτημα.

Γονιμότητα καὶ νοημοσύνη

Ἐπίσης μέρος τοῦ Α χρωμοσώματός μας –ποὺ εἶναι πολὺ σημαντικὸ καὶ ὑπεύθυνο γιὰ τὴ γονιμότητα καὶ τὴ νοημοσύνη– συμβαίνει νὰ εἶναι ἀνάλογο μὲ ἕνα μέρος τῆς πρωτεΐνης μὲ τὴν ὁποία φτιάχνεται ὁ κώδικας σὲ αὐτὴν τὴν ἔνεση, στὸ «ἐμβόλιο». Αὐτὸ θὰ μποροῦσε νὰ ἐπηρεάσει ἀρνητικὰ τὸ χρωμόσωμα Α στὸ ἀνθρώπινο σῶμα. Δηλαδὴ νὰ ἐπηρεάσει καὶ πάλι τὴ γονιμότητα ἀλλὰ καὶ τὴ νοημοσύνη. Αὐτὸ εἶναι πραγματικὰ ἀνησυχητικό.

HIV1 – AIDS

Ἕνα ἀκόμη σημαντικὸ πράγμα εἶναι ὅτι βρήκαμε μέσα στὸν κώδικα τοῦ «ἐμβολίου» δεκαοκτὼ ὑπομονάδες τοῦ HIV1. Αὐτὸ σημαίνει ὅτι τὸ σῶμα σας θὰ παράγει καὶ δεκαοκτὼ υπομονάδες τοῦ HIV1. Oἱ κατασκευαστὲς τῶν «ἐμβολίων» λένε: «Μὴν ἀνησυχεῖτε, δὲν θὰ προκαλέσει HIV…» Δὲν τὸ γνωρίζουν αὐτό. Τὸ πείραμα δὲν ἔχει ὁλοκληρωθεῖ. Μόνο ὁ χρόνος θὰ δείξει ἐὰν οἱ ἄνθρωποι θὰ ἀναπτύξουν HIV ἢ καὶ AIDS. Αὐτὸ εἶναι τρομακτικό!

Πρέπει νὰ ἐμποδίσουμε αὐτὸ τὸ εἶδος τοῦ πειραματισμοῦ στὴν ἀνθρωπότητα, διότι διακυβεύονται πάρα πολλά.»

Πηγὲς

https://tasthyras.wordpress.com/2021/05/23/