Δρ. Luc Montagnier (Νόμπελ Ἰατρικῆς): Οἱ ἐμβολιασμοὶ ἐνδεχομένως νὰ προκαλέσουν νευροεκφυλιστικὴ ἀσθένεια (Video)

Ὁ διάσημος Γάλλος ἰολόγος Δρ. Luc Montagnier, ὁ ὁποῖος βραβεύτηκε μὲ τὸ βραβεῖο Νόμπελ Ἰατρικῆς τὸ 2008 γιὰ τὴν ἐκ μέρους του ἀνακάλυψη τοῦ ἰοῦ ποὺ προκαλεῖ τὴν ἀσθένεια τοῦ AIDS, σὲ συνέντευξή του με τον Xavier Azalbert, δημοσιογράφο τῆς διαδικτυακῆς ἐφημερίδας France Soir, στὶς 27 Μαΐου 2021, ἐξέφρασε ἔντονες ἀνησυχίες σχετικὰ μὲ τὶς μεσοπρόθεσμες, μακροπρόθεσμες, ἀκόμη καὶ τὶς διὰ μέσου τῶν γενεῶν συνέπειες τοῦ ἐμβολίου γιὰ τὸν κορωνοϊό. Ὁ Δρ. Montagnier διευκρίνησε ὅτι δὲν ἐπιδιώκει τὴν ἀντιπαράθεση, ἀλλὰ ἀναζητᾶ τὴν ἀλήθεια καὶ δήλωσε ἀπερίφραστα ὅτι εἶναι «ἐξοργισμένος» γιὰ τὸν προωθούμενο ἐμβολιασμὸ τῶν παιδιών. Ὁ Δρ. Montagnier εἶπε χαρακτηριστικά: «Βρισκόμαστε σὲ ἄγνωστη περιοχή. Παρὰ ταῦτα ἀνακοινώνουμε ὑποχρεωτικὰ ἐμβόλια γιὰ ὅλους! Εἶναι τρέλα! Εἶναι ἡ τρέλα τοῦ ἐμβολιασμοῦ, τὴν ὁποία καταδικάζω ἀπολύτως».

Ὁ Δρ. Montagnier ἔδωσε τὸ παράδειγμα τοῦ ζιζανιοκτόνου glyphosate, τὸ ὁποῖο μπορεῖ νὰ μεταδοθεῖ στὶς μελλοντικὲς γενιὲς μὲ μιὰ διαδικασία γνωστὴ ὡς Διαγενετική Επιγενετική Κληρονομικότητα. Πρόσφατες μελέτες γιὰ τὸ glyphosate ἔδειξαν ὅτι ὑπάρχουν ἐπιγενετικὲς ἐπιδράσεις. Αὐτὸ σημαίνει ὅτι οἱ ἄνθρωποι ποὺ στὸν ὀργανισμό τους εἰσέρχεται τὸ glyphosate (διότι καταναλώνουν προϊόντα ποὺ ἔχουν μολυνθεῖ ἀπὸ αὐτό) μεταδίδουν κάτι ποὺ θὰ ἐπηρεάσει τὶς μελλοντικὲς γενιές. Τὰ παιδιά τους, τὰ ἐγγόνια τους καὶ τὰ δισέγγονά τους θὰ ὑποφέρουν.

Κατὰ παρόμοιο τρόπο τὸ messenger RNA μπορεῖ νὰ ἔχει καταστροφικές συνέπειες, ἀφοῦ προωθεῖται παγκοσμίως καὶ ἐκτεταμένως χωρὶς νὰ ἔχει γίνει ἡ ἀπαιτούμενη μελέτη. Τὸ Messenger RNA, ποὺ ἐγχέεται σήμερα στοὺς ἀνθρώπους μέσῳ τῶν ἐμβολιασμῶν, μπορεῖ νὰ ἔχει σοβαρὲς ἐπιπτώσεις στὶς μελλοντικές γενιές. Τὶς ἐπιπτώσεις αὐτὲς δὲν θὰ μπορέσουμε νὰ τὶς ἀνιχνεύσουμε, παρὰ μόνο ἐὰν ἔχουν τὴν εἰλικρινῆ διάθεση καὶ τὴ μακροχρόνια προσπάθεια γιὰ τὶς ἀναζητήσουμε.

Μιὰ ἄλλη ἀνησυχία ποὺ ἐκφράζει ὁ Δρ. Montagnier εἶναι ἡ πιθανότητα παρενεργειῶν τῶν ἐμβολίων, ποὺ θὰ μποροῦσαν νὰ παρατηρηθοῦν μετὰ ἀπὸ πέντε ἕως δέκα χρόνια καὶ ποὺ σχετίζονται μὲ τὴ νευροεκφυλιστικὴ ἀσθένεια. Ἡ νευροεκφυλιστικὴ ἀσθένεια εἶναι ἕνας ὅρος–ὀμπρέλα γιὰ μιὰ σειρὰ καταστάσεων ποὺ ἐπηρεάζουν κυρίως τοὺς νευρῶνες στὸν ἀνθρώπινο ἐγκέφαλο καὶ περιγράφονται ὡς ἀνίατες καὶ ἐξουθενωτικὲς καταστάσεις ποὺ ὁδηγοῦν σὲ προοδευτικὸ ἐκφυλισμὸ ἢ καὶ θάνατο τῶν νευρικῶν κυττάρων.

Πηγὴ