«Προσευχὴ γιὰ νὰ σπάσουν οἱ ἁλυσίδες…»

Ἐκδήλωση τῆς «Χριστιανικῆς Ἀντίστασης»

Μὲ τὴ βοήθεια τοῦ Θεοῦ πραγματοποιήθηκε τὴν Κυριακὴ 9 Μαΐου 2021, ἀπὸ τὶς 6:30 μ.μ. μέχρι τὶς 7:30 μ.μ., ἀπὸ τὸ Κίνημά μας ἐκδήλωση ἀντίστασης καὶ προσευχῆς ἔξω ἀπὸ τὸ Προεδρικὸ Μέγαρο στὴ Λευκωσία ὡς ἀντίδραση στὴν ἐπιβολὴ τοῦ ἀνελεύθερου, ἀντισυνταγματικοῦ καὶ ἀντιχριστιανικοῦ Coronapass μὲ τὰ μέτρα ποὺ ἀνακοίνωσε ἡ Κυβέρνηση τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας στὶς 5 Μαΐου 2021. Ἡ ἐκδήλωση εἶχε τὸν γενικὸ τίτλο «Προσευχὴ γιὰ νὰ σπάσουν οἱ αλυσίδες…»

Στην ἐκδήλωση συμμετεῖχαν πολλὰ μέλη καὶ φίλοι τοῦ Κινήματός μας. Σχηματίσαμε ἀνθρώπινη ἁλυσίδα ἔξω ἀπὸ τὸ Προεδρικὸ Μέγαρο κρατώντας θρησκευτικὲς εἰκόνες καὶ πινακίδες ποὺ ἔγραφαν «CORONAPASS=ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΣΚΛΑΒΙΑΣ» καὶ «ΟΧΙ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥΣ». Κατὰ τὴ διάρκεια τῆς ἐκδήλωσης ἀναγνώστηκαν οἱ θέσεις τοῦ Κινήματός μας ἀναφορικὰ μὲ τοὺς ὑποχρεωτικοὺς ἐμβολιασμούς καὶ προσευχηθήκαμε ἀκούγοντας ἠχογραφημένο τὸν Μικρὸ Παρακλητικὸ Κανόνα στὴν Ὑπεραγία Θεοτόκο. Μέλη τοῦ Κινήματος διένειμαν διαφωτιστικὰ φυλλάδια στοὺς διερχομένους πολίτες. Ἀκούστηκε ἐπίσης πρόσφατη ἠχογραφημένη συνέντευξη τοῦ Καθηγητὴ τῆς Φαρμακολογίας στὸν Ἀριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης κ. Δημητρίου Κούβελα, ὁ ὁποῖος ἐπεσήμανε ὅτι πρόσφατες ἐπιστημονικὲς ἔρευνες ἔχουν καταδείξει τὴν ἐπικινδυνότητα τῶν ἐμβολίων γιὰ τὴν ἀσθένεια Covid-19.

Το ἰδιαίτερο χαρακτηριστικὸ αὐτῆς τῆς ἐκδήλωσης ἦταν τὸ ὅτι μέλη τοῦ Κινήματός μας τοποθέτησαν ἁλυσίδες στὰ χέρια τοὺς σὲ μία συμβολικὴ κίνηση ποὺ ἐξέφραζε τὴ θλίψη μᾶς ἀλλὰ καὶ τὴν ἀντίθεσή μας στὴν ὑποδούλωση στὴν ὁποία μᾶς ὁδηγεῖ τὸ Coronapass.

Ἐλπίζουμε οἱ ἁρμόδιοι νὰ ἀφουγκραστοῦν τὴ φωνὴ τοῦ ἁπλοῦ καὶ πιστοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ καὶ νὰ σταματήσουν τὶς πρακτικὲς τῆς προπαγάνδας, τῶν κοινωνικῶν διακρίσεων καὶ τοῦ ἐκφοβισμοῦ, μὲ στόχο νὰ ἐξαναγκάσουν ὅλους νὰ ἐμβολιαστοῦν παρὰ τὴ θέλησή τους.