Δρ. Luc Montagnier (Νόμπελ Ἰατρικῆς): Κινδυνεύουμε νὰ ἔχουμε ἀποτελέσματα ἀπολύτως ἀπρόβλεπτα ἀπὸ τοὺς ἐμβολιασμοὺς (VIDEO)

Ὁ Luc Montagnier εἶναι Γάλλος ἐπιστήμονας διεθνοῦς κύρους. Διετέλεσε καθηγητὴς στὸ Ἰνστιτοῦτο Παστὲρ τοῦ Παρισιοῦ καὶ διευθυντὴς τῆς Μονάδας Ἰογενοῦς Ὀγκολογίας ἀπὸ τὸ 1972 μέχρι τὸ 2000. Ἐπίσης διετέλεσε διευθυντὴς τῆς Μονάδας Μοριακῆς καὶ Κυτταρικῆς Βιολογίας στὸ Queens College τοῦ City University τῆς Νέας Ὑόρκης καὶ διευθυντὴς στὸ Ἰνστιτοῦτο Ἔρευνας στὸ Πανεπιστήμιο τῆς Σαγκάης. Εἶναι ἱδρυτὴς τοῦ Παγκόσμιου Ἱδρύματος Ἔρευνας καὶ Πρόληψης γιὰ τὸ AIDS καὶ διευθυντὴς τοῦ Προγράμματος Διεθνοῦς Συνεργασίας γιὰ Ἀντιμετώπιση τῶν Ἰῶν. Εἶναι ὁ ἱδρυτὴς τοῦ Παγκόσμιου Ἱδρύματος Ἰατρικῆς Ἔρευνας καὶ Πρόληψης μὲ ἕδρα τὸ Χιοῦστον τῶν Η.Π.Α. Εἶναι μέλος τῆς Ἐθνικῆς Ἀκαδημίας Ἰατρικῆς τῆς Γαλλίας καὶ ἔχει λάβει πληθώρα τιμητικῶν διακρίσεων. Ἀναγορεύτηκε ἐπίτιμος διδάκτορας τῶν Πανεπιστημίων Βουκουρεστίου, Λιέγης, Μοντρεάλ, Μπολόνιας, Βηρυτοῦ, Ἀθηνῶν, Ἀριστοτελείου Θεσσαλονίκης κ.ἄ. Τὸ 2008 ἔλαβε τὸ βραβεῖο Nόμπελ τῆς Ἰατρικῆς γιὰ τὴν ἀνακάλυψη τοῦ ἰοῦ τοῦ AIDS.

Ὁ Δρ. Luc Montagnier σὲ συνέντευξή του στὶς 17 Δεκεμβρίου 2020 ἀρχικὰ τοποθετήθηκε σχετικὰ μὲ τὴν πολεμικὴ ποὺ ἔχει δεχθεῖ γιὰ τὶς θέσεις του. Δήλωσε ὅτι ὑπάρχει καὶ ἀσκεῖται κλίμα ἐπιστημονικῆς τρομοκρατίας ἐναντίον του καὶ ἐναντίον ἄλλων ἐπιστημόνων ποὺ τολμοῦν νὰ διαφωνήσουν μὲ τὴν ἐπικρατοῦσα κατάσταση. Εἶπε ὅτι αὐτὸ εἶναι πολὺ ἀνησυχητικό, διότι μὲ αυτόν τὸν τρόπο ἡ ἐπιστήμη χάνει τὸ κύρος της καὶ τὴν ἀξιοπιστία της.

Τόνισε ἐπίσης ὅτι ὑπάρχει ἕνα μέρος τῆς ἰατρικῆς καὶ ἀκαδημαϊκῆς κοινότητας (ἀνάμεσά τους καὶ ὁ ἴδιος) ποὺ εἶναι πεπεισμένοι ὅτι ὑπῆρξε κατασκευὴ καὶ προώθηση τοῦ ἰοῦ. Ἕνα μέρος τοῦ ἰοῦ εἶναι φυσικὸ καὶ ἕνα ἄλλο μέρος του κατάσκευάστηκε σὲ ἐργαστήρια. Ὅσον ἀφορᾶ στὴ διάδοση τοῦ ἰοῦ ἐπανέλαβε τὴ θέση του ὅτι τὸν ἰὸ ἢ τὸν ἄφησαν νὰ ξεφύγει στὸ πληθυσμὸ –γιὰ νὰ δοῦν τὶ ἀντίκτυπο θὰ ἔχει– ἢ ἡ διαφυγή του ἦταν ἀτύχημα ἢ ἦταν ἐλεγχόμενη καὶ σκόπιμη. Ἐπεσήμανε ἀκόμη ὅτι πίσω ἀπὸ τὴ διαχείριση τῆς ἐπιδημίας κρύβονται ἄνθρωποι ποὺ δὲν ἔχουν καμιὰ σχέση μὲ τὴν ἰατρική, ὅπως εἶναι ὁ Bill Gates, ὁ δισεκατομμυριοῦχος ἰδιοκτήτης τῆς Microsoft.

Γιὰ τὰ ἐμβόλια τύπου mRNA δήλωσε: «Θὰ ἐπιχειρήσω νὰ μετριάσω τὸν ἐνθουσιασμὸ γι αὐτὸ τὸ σχέδιο ἐμβολίου. Θὰ ἔπρεπε νὰ ἦταν ἕνα σχέδιο μακροπρόθεσμο, σὲ βάθος χρόνου. Ἀντιθέτως ζητᾶμε ἀπὸ τὰ ἄτομα νὰ πᾶνε ἀμέσως νὰ ἐμβολιαστοῦν. Κινδυνεύουμε νὰ ἔχουμε ἀποτελέσματα ἀπολύτως ἀπρόβλεπτα, π.χ. καρκίνους κ.ἄ., ὅταν μάλιστα ξέρουμε ὅτι παίζεται ὁλοκληρωτικὰ τὸ ἔργο ἑνὸς μαθητευόμενου μάγου. Πραγματικὰ ὅσοι προωθοῦν τὰ ἐμβόλια εἶναι μαθητευόμενοι μάγοι. Ἔγιναν μελέτες μὲ ζῶα, ἀλλὰ πιστεύω ὅτι δὲν ἐπαρκοῦν, γιὰ νὰ προβλέψουμε τὰ ἀποτελέσματα αὐτῶν τῶν ἐμβολίων στὸν ἄνθρωπο. Δὲν πρέπει ὁ ἄνθρωπος νὰ χρησιμοποιεῖται ὡς πειραματόζωο. Δὲν πρέπει τὰ παιδιὰ νὰ χρησιμοποιοῦνται ὡς πειραματόζωα. Εἶναι ἀπολύτως ἀνήθικο, διότι ὑπῆρξαν νεκροὶ ἐξαιτίας τῶν ἐμβολίων».

Στὴν ἐρώτηση ἂν ὑπάρχει κίνδυνος νὰ δηλητηριαστοῦν οἱ μελλοντικὲς γενιὲς ἀπὸ αὐτοὺς τοὺς ἐμβολιασμούς, ἀπάντησε: «Δὲν ξέρουμε. Ἴσως… Εἶναι μεγάλη κουβέντα ὁ δηλητηριασμός. Δὲν μποροῦμε νὰ προβλέψουμε αὐτὸ ποὺ θὰ συμβεῖ μετὰ ἀπὸ μία, δύο, τρεῖς, τέσσερις ἢ πέντε γενιὲς μετὰ ἀπὸ τὸν ἐμβολιασμό».

Στὴν ἐρώτηση ἂν τὸ ἐμβόλιο εἶναι ἡ καλύτερη λύση ἀπάντησε: «Τὸ ἐμβόλιο εἶναι μία λύση ἀλλὰ ὄχι ἡ μόνη λύση. Ὑπάρχουν θεραπεῖες ὅπως ἡ ἀζιθρομικύνη, ἡ ὑδροξυχλωροκίνη καὶ πολλὲς ἄλλες, ποὺ ὁμοίως βοηθοῦν».

Στὴν ἐρώτηση ἐὰν ὁ ἴδιος θὰ ἐμβολιαστεῖ, ἀπάντησε γελώντας: «Ὄχι, δὲν θὰ ἐμβολιαστῶ!»

Πηγὴ

https://www.brighteon.com/e07e4774-4554-496b-b404-a81391ed9c01