Δρ. Luc Montagnier (Νόμπελ Ἰατρικῆς): Γιὰ τὶς μεταλλάξεις τοῦ κορωνοϊοῦ εὐθύνονται οἱ ἐμβολιασμοί! (Video)

Ὁ διάσημος Γάλλος ἰολόγος Luc Montagnier –ὁ ὁποῖος βραβεύθηκε μὲ τὸ βραβεῖο Νόμπελ Ἰατρικῆς τὸ 2008, γιὰ τὴν ἀνακάλυψη τοῦ ἰοῦ πού προκαλεῖ τὴν ἀσθένεια τοῦ AIDS– δήλωσε σὲ συνέντευξή του (Μάιος 2021) μὲ τὸν Pierre Barnérias τῆς Hold-Up Media ὅτι γιὰ τὶς μεταλλάξεις τοῦ κορωνοϊοὺ εὐθύνονται οἱ ἐμβολιασμοί.

Ὁ καθηγητὴς Montagnier ἀναφέρθηκε στὸ πρόγραμμα τῶν ἐμβολιασμῶν γιὰ τὸν κορονοϊὸ ὡς «ἀπαράδεκτο λάθος». Χαρακτήρισε τοὺς μαζικοὺς ἐμβολιασμοὺς ὡς «ἐπιστημονικὸ καὶ ἰατρικὸ σφάλμα». Ὁ ἐξέχων ἰολόγος ἐξήγησε ὅτι τὰ ἀντισώματα, πού δημιουργοῦνται ἀπὸ τὸ ἐμβόλιο, ἀναγκάζουν τὸν ἰὸ νὰ «βρεῖ ἄλλη λύση». Ἔτσι δημιουργοῦνται μεταλλάξεις τοῦ ἰοῦ ὡς παράγωγα καὶ ἀποτελέσματα τοῦ ἐμβολιασμοῦ. Ὁ καθηγητὴς Montagnier ἐπεσήμανε ὅτι οἱ ἐπιδημιολόγοι γνωρίζουν γιὰ τὸ φαινόμενο αὐτὸ ποὺ εἶναι γνωστὸ ὡς Antibody-dependent enhancement (ADE) (ἀντισωματοεξαρτώμενη ἐπαύξηση), ἀλλὰ σιωποῦν.

Ὁ καθηγητὴς Luc Montagnier εἶπε ἀκόμη ὅτι διεξάγει ἔρευνες μὲ ἄτομα πού προσβλήθηκαν ἀπὸ κορωνοϊὸ μετὰ τὴ λήψη τοῦ ἐμβολίου. Οἱ ἔρευνες ἀποδεικνύουν ὅτι τὰ ἄτομα αὐτὰ προσβάλλονται ἀπὸ μεταλλάξεις πού εἶναι ἀνθεκτικὲς στὸ ἐμβόλιο.

Πηγὴ